The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

881 tot 890 van 1139
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 861   871   881   891   901   911 ... 1021 ... 1131

881   Artikel: Beroepswerelden
R.J. van Ginkel in: De Sociologische Gids, Vol. 2 (1999), p. 94-98
882   Artikel: Valschermprofessoren
R.J. van Ginkel in: De Sociologische Gids, Vol. 1 (1999), p. 4-8
883   Artikel: Over boeren en bosjesmannen. Momenten van toenadering en distantie tussen volkskunde en volkenkunde
R.J. van Ginkel, B. Henkes in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Vol. 1 (1999), p. 255-281
884   Artikel: De Amsterdams Sociologisch Tijdschrifparadox van de pacificatie
J. Goudsblom in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (1999), p. 395-406
885   Artikel: The Magical Power of words: about children, their conflicts and their bodies
S.N. Kuik in: Etnofoor, Vol. 1 (1999), p. 58-72
886   Artikel: What's in a Pocket?: Religion and the Formation of a Pagan Elsewhere in Aru, eastern Indonesia
P.E. Spyer in: Kennis en Methode, Vol. * (1999)
887   Artikel: Als door een verweerde spiegel: Antropologie en psychoanalyse
H.U.E. Thoden van Velzen in: Multiculturele samenleving en Psychoanalyse (1999), p. 26-33
888   Hoofdstuk: De lerende overlegeconomie
J. Visser, A. Hemelrijck in: In banen geleid. Nieuw vormen van sturing op de arbeidsmarkt in Belgie en Nederland, Elsevier, 1999, 71-86 (with Anton Hemerijck). (1999), p. 71-86
889   Artikel: The Dutch Model. An obvious candidate for the "'Third Way"? , XL (1999), 1, 103-121 (with Anton Hemerijck)
J. Visser, A. Hemelrijck in: Archives europ√©ennes du sociologie, Vol. 1 (1999), p. 103-121
890   Artikel: When Institutions Matter - Union Growth and Decline in Western Europe, 1950-1995
J. Visser, B. Ebbinghaus in: European Sociological Review, Vol. 15 (1999)