The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

881 tot 890 van 1138
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 861   871   881   891   901 ... 1021 ... 1131

881   Artikel: The Revival of Social Dialogue in Europe', 3 (1999), 1, 4-8.
J. Visser in: Perspectives on Work. The Magazine of the American Industrial Relations Research Association, Vol. 3 (1999), p. 4-8
882   Artikel: Beroepswerelden
R.J. van Ginkel in: De Sociologische Gids, Vol. 2 (1999), p. 94-98
883   Artikel: Valschermprofessoren
R.J. van Ginkel in: De Sociologische Gids, Vol. 1 (1999), p. 4-8
884   Artikel: Over boeren en bosjesmannen. Momenten van toenadering en distantie tussen volkskunde en volkenkunde
R.J. van Ginkel, B. Henkes in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Vol. 1 (1999), p. 255-281
885   Artikel: De Amsterdams Sociologisch Tijdschrifparadox van de pacificatie
J. Goudsblom in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (1999), p. 395-406
886   Artikel: The Magical Power of words: about children, their conflicts and their bodies
S.N. Kuik in: Etnofoor, Vol. 1 (1999), p. 58-72
887   Artikel: What's in a Pocket?: Religion and the Formation of a Pagan Elsewhere in Aru, eastern Indonesia
P.E. Spyer in: Kennis en Methode, Vol. * (1999)
888   Artikel: Als door een verweerde spiegel: Antropologie en psychoanalyse
H.U.E. Thoden van Velzen in: Multiculturele samenleving en Psychoanalyse (1999), p. 26-33
889   Hoofdstuk: De lerende overlegeconomie
J. Visser, A. Hemelrijck in: In banen geleid. Nieuw vormen van sturing op de arbeidsmarkt in Belgie en Nederland, Elsevier, 1999, 71-86 (with Anton Hemerijck). (1999), p. 71-86
890   Artikel: The Dutch Model. An obvious candidate for the "'Third Way"? , XL (1999), 1, 103-121 (with Anton Hemerijck)
J. Visser, A. Hemelrijck in: Archives europĂ©ennes du sociologie, Vol. 1 (1999), p. 103-121