The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

771 tot 780 van 1139
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 751   761   771   781   791 ... 911 ... 1021 ... 1131

771   Artikel: Opvoedingsdoelen van autochtone en allochtone ouders
J.M.A.M. Janssens, T. Pels, M. Dekovic, C. Nijsten in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek (1999)
772   Hoofdstuk: Opvoeden in autochtone Nederlandse: een historiserend-empirische beschouwing
W. Meeus, M. Dekovic in: De deugd in het opvoedingsdebat (1999)
773   Artikel: Slaapduur, slaapkwaliteit en schoolfunctioneren van kinderen
A.M. Meijer, H.T. Habekothe, G.L.H. van den Wittenboer in: Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 54 (1999), p. 136-144
774   Boek: Toegepaste statistiek; inductieve technieken: werkboek
G.L.H. van den Wittenboer, A.A.J. van Peet, J.J.C.M. Hox (1999), 185 p.
775   Hoofdstuk: Decentralisation and Deregulation in Europe: Towards a Conceptual Framework
P.N. Karstanje in: Educational Management: Redefining Theory, Policy and Practice (1999), p. 29-42
776   Hoofdstuk: School autonomy and external quality control
P.N. Karstanje in: Quality and Educational Management (1999)
777   Artikel: Het betere blijft nog steeds de vijand van het goede. Een antwoord op Van der Werf en Creemers, en Bosker en Scheerens
J. Dronkers in: Pedagogische Studiën, Vol. 76 (1999), p. 74-81
778   Artikel: The Effects of Parental Conflicts and Divorce on the Well-being of Pupils in Dutch Secondary Education
J. Dronkers in: European Sociological Review, Vol. 15 (1999), p. 195-212
779   Artikel: Jeugdige intelligentie en later succes in onderwijs en beroep
J. Dronkers in: Psychologie en Maatschappij, Vol. 87 (1999), p. 152-165
780   Artikel: Effektivitaet oeffentlichen, kirchlichen und privaten Gymnasialunterrichts. Bildungs-, Berufs- und Sozialisationeffekte in nordrhein-westfaelischen Gymnasien
J. Dronkers, W. Hemsing in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Vol. 2 (1999), p. 247-261