The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

681 tot 690 van 1138
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 661   671   681   691   701 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

681   Boek: Der Fall Freud: Die Geburt der Psychoanalyse aus der Luge
H. Israels (1999), 247 p.
682   Hoofdstuk: Longitudinal analysis
P.C.M. Molenaar in: Research methodology in the social, behavioural & life sciences (1999), p. 143-168
683   Hoofdstuk: Pooling lagged covariance structures based on short, multivariate time series for dynamic factor analysis
P.C.M. Molenaar, J.R. Nesselroade in: Statistical Strategies for Small Sample Research (1999), p. 223-251
684   Artikel: Over de komende eeuw niets dan goeds
J.H. van Heerden in: Psychologie Magazine, Vol. 18 (1999), p. 49-52
685   Rapport: Constructie van instrumenten voor de predictie van studiesucces bij de studie Rechtsgeleerdheid
H.C.M. Vorst, T. van der Vossen (1999)
686   Rapport: Toetsing van de predictieve validiteit van enkele psychologische instrumenten t.b.v. predictie van studiesucces bij de studie Rechtsgeleerdheid
H.C.M. Vorst, T. van der Vossen (1999)
687   Rapport: Psychometrische analyse van 168 metingen op het cognitieve, structurele en affectieve domein afgenomen in de testweek 29
A. Zand-Scholten, H.C.M. Vorst (1999)
688   Artikel: Het mechanisme van passie
J.H. van Heerden in: Humanist, Vol. 12 (1999), p. 46-51
689   Boek: Proza waarmee je meisjes vangt. Essays.
J.H. van Heerden (1999), 110 p.
690   Boek: De Weense Kwakzalver
H. Israels (1999), 191 p.