The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

661 tot 670 van 1139
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 641   651   661   671   681 ... 791 ... 911 ... 1021 ... 1131

661   Hoofdstuk: Formulating Research Questions for A- Trans-national University Project.
J.C. van der Wolf, D. Martin, T. Barratt in: Preparing Teachers to Meet Special Educational Needs in Russia (1999), p. 27-40
662   Boekredactie: Opening schools for all
J.C. van der Wolf, J. Sayer (1999), p. 140
663   Hoofdstuk: Voor- en buitenschoolse educatieve programma's
J.C. van der Wolf in: Achtergronden van leerlingen (1999), p. 75-95
664   Artikel: Over de veronderstelde overbodigheid van de (ortho)pedagogiek
J.C. van der Wolf in: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, Vol. 15 (1999), p. 1-2
665   Rapport: Sustainable Development. Practical initiatives for policymakers and the social partners.
J.C. van Weenen, Y.J. Benjamin (1999)
666   Rapport: Duurzame Basisschool. O.B.S. De Sokkerwei te Castricum
J.C. van Weenen (1999)
667   Artikel: Social motives and subjective determinants of facial displays: The case of smiling
E.B. Jakobs, A.S.R. Manstead, A.H. Fischer in: Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 25 (1999), p. 424-436
668   Artikel: One process or two? Quantitative and qualitative distinctions in models of persuasion
A.S.R. Manstead, J. van der Pligt in: Psychological Inquiry, Vol. 10 (1999), p. 144-149
669   Artikel: An examination of resource-based and fit-based theories of stereotyping under cognitive load
M. Nolan, S.A. Haslam, R. Spears, P.J. Oakes in: European Journal of Social Psychology, Vol. 29 (1999), p. 641-663
670   Artikel: Dependence of explicit and implicit memory on hypnotic state as measured by EEG bispectrum in trauma Patients
G.H. Lubke, C. Kerssens, R.H. Phaf, P.S. Sebel in: Anesthesiology, Vol. 90 (1999), p. 670-680