The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

571 tot 580 van 1139
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 551   561   571   581   591 ... 681 ... 791 ... 911 ... 1021 ... 1131

571   Artikel: Waargenomen conflict in onderhandelingen: De invloed van belangen, feiten, en meningen
S. Harinck, C.K.W. de Dreu, A.E.M. van Vianen in: Gedrag en Organisatie, Vol. 12 (1999), p. 32-48
572   Inaugurele rede: Conflicten in organisaties: Wat hebben we eraan en wat moeten we ermee?
C.K.W. de Dreu (1999)
573   Artikel: Pasport en Okno. Twee leergangen Russisch en hun geschiktheid voor de tweede fase.
J.V. Janssen in: Levende Talen, Vol. 536 (1999), p. 114-118
574  download 473593 Proefschrift: Honor and Emotion: the cultural shaping of pride, shame and anger
P.M. Rodriguez Mosquera (1999)
575  download 474037 Proefschrift: Het beoordelen van functies nader beoordeeld.
T.S. van Sliedregt (1999)
576   Artikel: Visionen begeisternd vermitteln
S. Biemel, M. Frese, F. Schreiner, U. Kleinert in: Wirtschaft & Weiterbildung, Vol. 1/99 (1999), p. 22-23
577   Artikel: Work and Organizational Psychology in The Netherlands.
C.K.W. de Dreu in: The Industrial-organizational psychologist, Vol. july 1999 (1999)
578   Artikel: Beroepsinteressen van HBO- en WO-studenten. Zijn verschillen meetbaar?
A.V.A.M. Evers, I. Ramaker in: Thema, Vol. 6 (1999), p. 51-56
579  download 474056 Proefschrift: Energy Conservation and Electricity Sector Liberalisation: towards a Green and Competitive Electricity Supply?
S. Slingerland (1999), p. 214
580   Artikel: Evaluation of risks of metal flows and accumulation in economy and environment
J.B. Guinee, J.C.J.M. van den Bergh, J. Boelens, P.J. Fraanje in: Ecological Economics, Vol. 30 (1999), p. 47-65