The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

31 tot 40 van 1139
1   11   21   31   41   51 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 911 ... 1021 ... 1131

31   Rapport: Validering van Alvabavo: een toets voor algemene vaardigheden in de Basisvorming.
J. Meijer, M. Elshout-Mohr (1999)
32  download 356480 Artikel: Soms moet je ervan afblijven.
R. Dekker, M. Elshout-Mohr in: Nieuwe Wiskrant, Vol. 18 (1999), p. 9-13
33   Hoofdstuk: Training in cognitieve strategieen: effecten en processen.
M. Elshout-Mohr in: Meesterschap, zestien stukken over intelligentie, leren, denken en probleemoplossen voor J.J. Elshout. (1999)
34   Rapport: Voorbeelddidactieken: informatie en communicatie technologie in vier onderwijs leerepisoden.
J. Meijer, M. Elshout-Mohr (1999)
35   Hoofdstuk: Een verkenning van leren leren: een checklist voor leren-leren-projecten.
M. Elshout-Mohr, T. Moerkamp in: Handboek Effectief opleiden 21/45. (1999), p. 11.01-2.18
36   Hoofdstuk: Leren leren door laaggeschoolden.
M. Elshout-Mohr, T. Moerkamp in: Handboek Effectief opleiden 21/97. (1999), p. 14,9-2.01-2.20
37   Artikel: Inleiding op het thema leerconcepties.
G.T.M. ten Dam, S.E. Severiens, J.D.H.M. Vermunt in: Tijdschrift voor Onderwijsresearch, Vol. 24 (1) (1999), p. 3-7
38   Artikel: Leerconcepties en leerstrategieen cross-sectioneel vergeleken.
S.E. Severiens, G.T.M. ten Dam in: Tijdschrift voor Onderwijsresearch, Vol. 24 (1) (1999), p. 21-34
39   Boekbespreking: Kools Q., Gelijk of verschillend? Motieven, ervaringen en toekomstplannen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs.
S.E. Severiens in: Tijdschrift voor Genderstudies, Vol. 2 (3) (1999), p. 73-74 , Gelijk of verschillend? Motieven, ervaringen en toekomstplannen van vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs.
40   Hoofdstuk: Learning approaches and integration in tertiary technical education: ethnic background related differences.
S.E. Severiens in: Abstracts 8th European Conference for research on Learning and Instruction EARLI 99 (1999), p. 464-464