The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

231 tot 240 van 1139
1 ... 111 ... 211   221   231   241   251 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 911 ... 1021 ... 1131

231   Hoofdstuk: Continuity or discontinuity: Native and Roman metal finds
M. Erdrich in: The Excavations at Wijnaldum. Reports on Frisia in Roman and Medieval times. Volume I. (1999), p. 171-183
232   Rapport: Techniek: leuke hobby, saaie baan? Eindrapport evaluatie; technika 10 plus.
E. van Eck, M.L.L. Volman (1999)
233   Rapport: Nieuwe media, nieuwe verschillen; een reviewstudie over sekseverschillen en ICT in het primair en voortgezet onderwijs.
E. van Eck, M.L.L. Volman (1999)
234   Artikel: De strijd om de muis; jongens en meisjes en ICT.
E. van Eck, M.L.L. Volman in: Didaktief & School, Vol. 29 (10) (1999), p. 26-28
235   Rapport: Pilot-onderzoek; het leren van allochtone en autochtone leerlingen in het studiehuis.
S.V. Blom, S.E. Severiens (1999)
236   Hoofdstuk: New learning; observation as strong learning device; about the why, how and what.
M.A.H. Braaksma, G.C.W. Rijlaarsdam in: 8th European Conference for Research on Learning and Instruction; Biennial Meeting, August 24-28, 1999, Abstracts. (1999), p. 139-139
237   Hoofdstuk: Argumentatieve teksten leren schrijven en lezen door observeren: effectieve leeractiviteiten in observatietaken.
M.A.H. Braaksma in: Programmaboekje voor de ICO Conferentie 3, december 1999 Utrecht. (1999)
238   Hoofdstuk: Composing hypertext: learning to compose and decompose text.
G.C.W. Rijlaarsdam, M.A.H. Braaksma, M.J. Couzijn in: 8th European conference for research on Learning and Instruction, biennial meeting august 24-28, 1999, Goteborg, Abstracts. (1999), p. 418-418
239   Hoofdstuk: Leren en schrijven van hypertekst: het einde van gewoon 'lineair' tekstschrijven?
G.C.W. Rijlaarsdam, M.A.H. Braaksma, M.J. Couzijn, H. van den Bergh in: VIOT 99. Het einde van de Taalbeheersing?, 20-23 dec.1999, programmaboek. (1999), p. 27-27
240   Artikel: Learning to write by observation: effects on learning and transfer.
M.J. Couzijn in: Learning and Instruction, Vol. 9 (1999), p. 109-142