The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1998

731 tot 740 van 818
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 401 ... 481 ... 571 ... 651 ... 711   721   731   741   751 ... 811

731   Hoofdstuk: Learning together: INSET in Networks.
W.M.M.H. Veugelers, H. Zijlstra in: Leadership & Professional Development in schools. (1998), p. 157-163
732   Boekredactie: Lesgeven in het Studiehuis
W.M.M.H. Veugelers, H. Zijlstra (1998), p. 215
733   Boek: Opvoeden in het voortgezet onderwijs: leerlingen, ouders en docenten over de pedagogische opdracht en de afstemming tussen gezin en school.
W.M.M.H. Veugelers, E. de Kat (1998), 156 p.
734   Hoofdstuk: Varianten van Studiehuis
W.M.M.H. Veugelers, F.S.J. Riemersma in: Studiehuis en onderwijsonderzoek (1998), p. 19-31
735   Hoofdstuk: Waarom een vormingsgericht Studiehuis.
W.M.M.H. Veugelers in: Lesgeven in het studiehuis. (1998), p. 191-197
736   Hoofdstuk: Statistical properties of hidden Markov models
I. Visser, M.E.J. Raijmakers, P.C.M. Molenaar (1998)
737   Boekredactie: Beyond Marginality? Social Movements of social security claimants in the European Union
R.J.J. Vlek, R. van Berkel, H. Coenen (1998)
738   Boekbespreking: Dilemma's van sociale zekerheid
R.J.J. Vlek in: Sociaal Bestek (1998) , -
739   Artikel: En de client dan? (over verandering in de positie van uitkeringsgerechtigden door privatisering van de sociale zekerheid)
R.J.J. Vlek in: CTSV-Nieuws (1998)
740   Artikel: Franse les voor Nederlandse werklozen. De uitkeringsstrijd in Frankrijk
R.J.J. Vlek in: Tijdschrift voor de Sociale Sector (1998)