The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1998

571 tot 580 van 818
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 401 ... 481 ... 551   561   571   581   591 ... 651 ... 731 ... 811

571   Hoofdstuk: Leven in een stad.
M.G. van Riessen in: Sporen. Geschiedenis voor de onderbouw. Deel 1 vbo/mavo. (1998)
572   Boekbespreking: Teamleren.
M.G. van Riessen in: Didaktief & School, Vol. 8 (1998), p. 43-43 , Teamleren op school en in de klas.
573   Hoofdstuk: Children's perception of physical symptoms: The example of asthma.
S. Rietveld, P.J.M. Prins in: Advances in Clinical Child Psychology (1998), p. 153-182
574   Artikel: The relationship between negative emotions and acute subjective and objective symptoms of childhood asthma.
S. Rietveld, P.J.M. Prins in: Psychological Medicine, Vol. 28 (1998), p. 407-415
575   Hoofdstuk: About the acquisition of the morphology of adjectives, derived from: an empirical study on influential factors
G.C.W. Rijlaarsdam, M.K. van Dort - Slijper, E. Breedveld in: Conference Writing and Learning to Write at the dawn of the 21st Century: Special interest group writing of EARLI, Poitiers 2-4 July 1998, abstracts (1998), p. 65-
576   Hoofdstuk: Knowledge and approach-of-tasks in research on effective teaching of writing.
G.C.W. Rijlaarsdam, M.A.H. Braaksma in: 1998 European Writing Conference. Writing and Learning to Write at the dawn of the 21st Century. (1998), p. 91-91
577   Artikel: Loon voor leskrijgen
G.C.W. Rijlaarsdam, G.T.M. ten Dam in: Academia, Vol. 13 (1998), p. 4-7
578   Boekbespreking: Schrijfvaardigheid Nederlands: een praktische didactiek voor de bovenbouw van havo en vwo
G.C.W. Rijlaarsdam in: Levende Talen, Vol. 529 (1998), p. 225-231 , Antoine Braet, Schrijfvaardigheid Nederlands: een praktische didactiek voor de bovenbouw havo en vwo
579   Hoofdstuk: Treinen tussen twee werelden. Hongaarse kinderen en hun pleeggezinnen, 1920-1928
A.S. van Rijn in: Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955) (1998), p. 77-92
580   Rapport: De Westhoek; op weg naar nieuwe tijden
N. de Roo, S. Vandelannoote, B. Wemaere, J.F.C.M. Thissen (1998)