The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1998

41 tot 50 van 818
1 ... 21   31   41   51   61 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321 ... 401 ... 481 ... 571 ... 651 ... 731 ... 811

41   Hoofdstuk: Visies van sleutelfiguren op een leven lang leren
Y. Baune, J.H.A.M. Onstenk, T.T.D. Peetsma, M.E.W. Voncken in: Bevorderende en belemmerende factoren voor een leven lang leren; exploratief onderzoek op microniveau (1998), p. 187-234
42   Proefschrift: One Sea, Three Contenders. Legal pluralism in the inshore fisheries of the Coromandel Coast, India
J.M. Bavinck (1998), p. 267
43   Artikel: The validity of international surveys of reading literacy: the case of the IEA reading literacy study
T.M. Bechger, E. van Schooten, C. de Glopper, J.J.J. Hox in: Studies in Educational Evaluation, Vol. 24 (1998), p. 99-125
44  download 1561 Boek: Een stroommodel van de arbeidsmarkt: voorstudie naar de mogelijkheden, beperkingen en wenselijkheden
P.T. de Beer (1998), 42 p.
45   Hoofdstuk: El
P.T. de Beer, R. Luttikhuizen in: Desempleo y polmticas de empleo en Europa y Estados Unidos (1998), p. 305-332
46   Hoofdstuk: Le
P.T. de Beer, R. Luttikhuizen in: Les politiques de lemploi en Europe et aux Etats-Unis (1998), p. 113-134
47   Artikel: Nog weinig banen door arbeidstijdverkorting
P.T. de Beer in: Lokaal bestuur, Vol. 8 (1998), p. 3-5
48   Hoofdstuk: Onderkant arbeidsmarkt: einde langdurige werkloosheid nabij?
P.T. de Beer in: Leert de arbeidsmarkt? (1998), p. 36-44
49   Hoofdstuk: Ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt (1): werkgelegenheid, werkloosheid en inactiviteit
P.T. de Beer, P. van der Meer, J. van Ruysseveldt, R. Wielers in: Arbeid in verandering (1998), p. 93-131
50   Artikel: Tijdelijke opvang of een normale baan: succes en risico's van gesubsidieerd werk
P.T. de Beer in: Zeggenschap, Vol. 9 (1998), p. 48-51