The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1998

341 tot 350 van 818
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321   331   341   351   361 ... 401 ... 481 ... 571 ... 651 ... 731 ... 811

341   Artikel: Op zoek naar de inhoud van stedelijkheid
L.A. de Klerk in: Binnenlands bestuur, Vol. 18 (1998), p. 22-23
342   Rapport: Over sociale, economische en ruimtelijke processen
L.A. de Klerk (1998)
343   Boek: Particuliere Plannen; denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedebouw in Rotterdam, 1860-1950
L.A. de Klerk (1998), 392 p.
344   Hoofdstuk: Planologische beschouwingen over voorzieningen
L.A. de Klerk in: Samen bouwen aan buurten en wijken (1998)
345   Artikel: Across the border. Economic opportunities, social capital and informal businesses activities of immigrants
R. Kloosterman, J. van der Leun, J.C. Rath in: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 24 (1998), p. 239-258
346   Artikel: Seeing one thing and doing another: Contrast effects in automatic behavior.
A. van Knippenberg, A. Dijksterhuis, W. Koomen, D.A. Stapel, T. Postmes, R. Spears in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 75 (1998), p. 862-871
347   Artikel: De godsdienstkaart van Nederland: van twee- naar driestromenland
H. Knippenberg in: Agora, Vol. 14 (1998), p. 4-6
348   Hoofdstuk: Over dubbeltjes en kwartjes: de herverdeling van kennis
H. Knippenberg in: Illusies van Den Uyl? De spreiding van kennis, macht en inkomen (1998), p. 25-42
349   Artikel: Secularization in the Netherlands in its historical and geographical dimensions
H. Knippenberg in: GeoJournal, Vol. 45 (1998), p. 36-41
350   Artikel: Software en courseware voor de talen in het HBO
A.G.M. Koet in: De Talen, Vol. 114 / 4 (1998), p. 121-124