The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1998

341 tot 350 van 819
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 321   331   341   351   361 ... 401 ... 491 ... 571 ... 651 ... 731 ... 811

341   Artikel: Einde van het traditionele denken
L.A. de Klerk in: De Helling, Vol. 11 (1998), p. 13-15
342   Artikel: Op zoek naar de inhoud van stedelijkheid
L.A. de Klerk in: Binnenlands bestuur, Vol. 18 (1998), p. 22-23
343   Rapport: Over sociale, economische en ruimtelijke processen
L.A. de Klerk (1998)
344   Boek: Particuliere Plannen; denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedebouw in Rotterdam, 1860-1950
L.A. de Klerk (1998), 392 p.
345   Hoofdstuk: Planologische beschouwingen over voorzieningen
L.A. de Klerk in: Samen bouwen aan buurten en wijken (1998)
346   Artikel: Across the border. Economic opportunities, social capital and informal businesses activities of immigrants
R. Kloosterman, J. van der Leun, J.C. Rath in: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 24 (1998), p. 239-258
347   Artikel: Seeing one thing and doing another: Contrast effects in automatic behavior.
A. van Knippenberg, A. Dijksterhuis, W. Koomen, D.A. Stapel, T. Postmes, R. Spears in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 75 (1998), p. 862-871
348   Artikel: De godsdienstkaart van Nederland: van twee- naar driestromenland
H. Knippenberg in: Agora, Vol. 14 (1998), p. 4-6
349   Hoofdstuk: Over dubbeltjes en kwartjes: de herverdeling van kennis
H. Knippenberg in: Illusies van Den Uyl? De spreiding van kennis, macht en inkomen (1998), p. 25-42
350   Artikel: Secularization in the Netherlands in its historical and geographical dimensions
H. Knippenberg in: GeoJournal, Vol. 45 (1998), p. 36-41