The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1998

311 tot 320 van 819
1 ... 81 ... 161 ... 241 ... 291   301   311   321   331 ... 401 ... 491 ... 571 ... 651 ... 731 ... 811

311   Boek: Childhood accidents and their relationship with problem behaviour
M. Junger, R. West, H. Train, A. Pickering, E. Taylor, A. West (1998), 116 p.
312   Boek: Daders, slachtoffers en andere tegenslag; samenhang tussen ongewenste uitkomsten
M. Junger, J. Dronkers (1998), 52 p.
313   Boek: Jongeren en risicogedrag; definities, trends en factoren
M. Junger (1998), 116 p.
314   Hoofdstuk: Relaties tussen delinquentie, gezondheid en gezondheidsgedrag
M. Junger, H. van der Laan in: Jongerenbegeleiding, jeugdbeleid en gezinsbegeleiding (1998), p. 3-16
315   Artikel: Digitale atlassen
G. Kalsbeek in: Informatiebulletin I & I, Vol. dec. (1998), p. 19-21
316   Rapport: Leren Leren, Studievaardigheden voor de Bovenbouw.
G. Kalsbeek (1998)
317   Rapport: Leren Leren, Studievaardigheden voor de brugklas. Werkboek zelfstandig en actief leren voor het Amstelveen College.
G. Kalsbeek (1998)
318   Rapport: Leren Leren, Studievaardigheden voor de Tweede Klas.
G. Kalsbeek (1998)
319   Artikel: Positie aardrijkskunde zorgwekkend.
G. Kalsbeek in: Geografie-Educatief, Vol. 4e kwart. (1998)
320   Artikel: Crime-related trauma: Psychological distress in victims of bankrobbery
J.H. Kamphuis, P.M.G. Emmelkamp in: Journal of Anxiety Disorders, Vol. 11 (1998), p. 199-208