The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1998

171 tot 180 van 818
1 ... 81 ... 151   161   171   181   191 ... 241 ... 321 ... 401 ... 481 ... 571 ... 651 ... 731 ... 811

171   Artikel: Haast in Nederland; naar een nieuwe dagindeling.
J.C. Droogleever Fortuijn in: Geografie, Vol. 7 (1998), p. 39-41
172   Artikel: Sportpsychologie veel meer dan mentale training
A.C.M. Dudink in: Sportpsychologie Bulletin, Vol. 8 (1998), p. 31-34
173   Artikel: Wisselvalligheid en spelpositie
A.C.M. Dudink in: Sportpsychologie Bulletin, Vol. 9 (1998), p. 31-33
174   Hoofdstuk: Vervoersplanologische concepten; en verkenning van ruimtelijke concepten op het gebied van verkeer en vervoer.
L.B.J. van Duinen in: Plannen met water. (1998), p. 203-214
175   Artikel: De groep als taboe. Dubbelzinnigheden in het minderhedenbeleid
J.W. Duyvendak in: NG-Magazine, Vol. 52 (1998), p. 18-20
176   Rapport: Hoe sociaal is de toekomst?
J.W. Duyvendak (1998)
177   Artikel: Voor grote politieke partijen staat koopwoning centraal
J.W. Duyvendak in: Corporatie-Magazine. Vaktijdschrift voor de volkshuisvesting, Vol. 9 (1998), p. 28-29
178   Artikel: Waar staan bewoners voor?
J.W. Duyvendak in: LSA-Berichten (1998), p. 4-5-
179   Rapport: Wijkaanpak, een trend?
J.W. Duyvendak, N. de Boer (1998)
180   Rapport: De loopbaan van adjunctdirecteuren in het basisonderwijs: positie, ambities en strategieen
E. van Eck, L van de Venne, A. Vermeulen, M.L. Kruger, J. Dronkers (1998)