The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

611 tot 620 van 2081
1 ... 201 ... 411 ... 591   601   611   621   631 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1871 ... 2081

611   Hoofdstuk: Sizes of the different effects: Coverage, mode and nonresponse
W.E. Saris, M. Kaase, J. Lass in: Eurobarometer. Measurement instruments vor opinions in Europe (1997), p. 73-86
612   Artikel: The validity and reliability of survey questions: a meta analysis of MTMM studies
A.C. Scherpenzeel, W.E. Saris in: Sociological Methods & Research, Vol. 25 (1997), p. 341-383
613   Hoofdstuk: Orientatie-onzekerheid, kaartenmaken en Geschiedenis in het Groot
F. Spier in: Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom (1997), p. 297-310
614   Artikel: Widening Circles of Disidentification; On the Psycho- and Sociogenesis of the Hatred of Distant Strangers - Reflections on Rwanda
A. de Swaan in: Theory, Culture and Society, Vol. 4.2 (1997), p. 105-122
615   Artikel: Uitdijende kringen van desidentificatie: gedachten over Rwanda
A. de Swaan in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Vol. 24 (1997), p. 3-23
616   Proefschrift: Het experimentele en het reguliere. Twintig jaar voltijds kort middelbaar beroepsonderwijs - een studie naar de relatie tussen onderwijskundige vormgeving en rendement
P.C.J. de Bruijn (1997), p. 358
617   Hoofdstuk: Arbeidsmarktontwikkelingen en de primaire startkwalificatie
L. Nieuwenhuis, M.E.W. Voncken in: Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs (1997)
618   Rapport: Het experiment Verlengde Schooldag in het basisonderwijs. eindverslag van het evaluatieonderzoek in Rotterdam, Den Haag en Utrecht
M.C. van Erp, P.N.J. Koopman, M.E.W. Voncken (1997)
619   Rapport: Startsituatie van de pilotprojecten mavo/vbo/vso
J. Gijtenbeek, J.R. Berkenbosch, M.E.W. Voncken (1997)
620   Hoofdstuk: Weer zin in leven
M.E.W. Voncken in: Bevorderende en belemmerende factoren voor een leven lang leren. Exploratief onderzoek op microniveau (1997), p. 61-73