The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

411 tot 420 van 2081
1 ... 201 ... 391   401   411   421   431 ... 621 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1871 ... 2081

411   Boekredactie: Handboek Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement
H.P.M. Creemers, J.H.G.I. Giesbers, M.L. Kruger, C. van Vilsteren (1997)
412   Artikel: Deregulering en kwaliteitszorg
P.N. Karstanje in: NTOR: Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht, Vol. 9 (1997), p. 3-29
413   Hoofdstuk: Waarden en Onderwijseffectiviteit
P.N. Karstanje in: Gids voor Onderwijsmanagement (1997), p. 1-21
414   Boekredactie: Gids voor Ondewijsmanagement
B. Auer, P.N. Karstanje, D. Mentink (1997), p. 800
415   Boekredactie: Restructuring public schooling; Europe, Canada, America
S. Lawton, R. Reed, A.M.L. van Wieringen (1997)
416   Hoofdstuk: School autonomy:a Framework for a European comparison
A.M.L. van Wieringen in: Restructuring public schooling: Europe, Canada, America (1997), p. 59-74
417   Hoofdstuk: Restructuring schooling to date: an assessment
S. Lawton, Th. Liket, R. Reed, A.M.L. van Wieringen in: Restructuring public schooling: Europe, Canada, America (1997), p. 191-200
418   Hoofdstuk: Tussen opleggen en overreden: besturen in een dynamische context
J.M.G. Leune, A.M.L. van Wieringen in: Perspectieven op de school in dynamische ontwikkeling (1997), p. 17-34
419   Boekredactie: Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie nader bekeken
B. Hovels, M. van Dyck, W. Nijhof, A.M.L. van Wieringen (1997)
420   Artikel: Reflection: looking back to look forward
H. Broekman, Th. Wubbels, F.A.J. Korthagen in: Dziecko i Edukacja, Vol. 5 (1997)