The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

221 tot 230 van 2081
1 ... 201   211   221   231   241 ... 411 ... 621 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1871 ... 2081

221   Rapport: Op het scherp van de snede; een onderzoek naar de grensvlakproblematiek in de jeugdzorg
M.J. Steketee, E. Roede, J. de Savornin Lohman (1997)
222   Rapport: Grensvlakproblematiek in de jeugdzorg
M.J. Steketee, E. Roede, J. de Savornin Lohman, E. Berben, C. Konijn, F. Verheij, M. Donker (1997)
223   Proefschrift: De School als arbeidsorganisatie
M. Vermeulen (1997), p. 234
224   Hoofdstuk: Opsomming van de discussie over toelating bij numerus fixusstudies
B. Wilbrink in: Gewogen loting gewogen. Advies van de Commissie Toelating Numerus Fixusopleidingen (1997), p. 82-89
225   Hoofdstuk: Bijlage voor opsomming van de discussie over toelating bij numerusfixusstudies
B. Wilbrink in: Gewogen loting gewogen. Advies van de Commissie Toelating Numerusfixusopleidingen (1997), p. 121-203
226   Hoofdstuk: Motieven in de volwasseneneducatie
Ch. Felix in: Bevorderende en belemmerende factoren voor een levenlang leren. Exploratief onderzoek op microniveau (1997), p. 285
227   Rapport: Kijkers-analyse januari t/m juni 1996
Ch. Felix (1997)
228   Artikel: Allochtonen in het hoger onderwijs: een geval apart
M.E. Voorthuis, U. de Jong in: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, Vol. 13 (1997), p. 116-125
229   Rapport: Rapportage UvA enquete bij de inschrijfronde 1996/1997
M.E. Voorthuis (1997)
230   Hoofdstuk: De buitenwereld binnen? Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in organisaties
J.C.A.R. Nouwens in: Jaarboek Onderzoek Communicatiemanagement 1997 (1997), p. 169-193