The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

211 tot 220 van 2081
1 ... 191   201   211   221   231 ... 411 ... 621 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1871 ... 2081

211   Hoofdstuk: Over actief, receptief en reflectief. Literatuurverkenning samenhang kunsteducatie
J.D. Oostwoud Wijdenes, F.H. Haanstra in: Katernen Kunsteducatie (1997)
212   Artikel: Effects of art education in secondary schools on cultural participation in later life
I. Nagel, H. Ganzeboom, F.H. Haanstra, W.C.M. Oud in: Journal of art & design education, Vol. 16 (1997), p. 325-332
213   Hoofdstuk: Wetenschappelijke rugdekking van de beeldende vakken
F.H. Haanstra in: De kunst meester (1997), p. 80-87
214   Artikel: Assessment in historical perspective
B. Wilbrink in: Studies in Educational Evaluation, Vol. 23 (1997), p. 31-48
215   Hoofdstuk: Terugblik op toegankelijkheid: meritocratie in perspectief
B. Wilbrink in: Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs (1997), p. 341-384
216   Rapport: Kwetsbare jongeren en hun sociale vaardigheden; samenvattende inventarisatie van trainingsprogramma's
M.M. Vergeer, T.T.D. Peetsma (1997)
217   Rapport: Ouders en Weer Samen Naar School
J. Gijtenbeek, T.T.D. Peetsma (1997)
218   Proefschrift: Methodological Aspects of Comparison of Educational Achievement. The Case of Reading Literacy
T.M. Bechger (1997), p. 197
219   Rapport: (On)zichtbare steun. Visueel gehandicapte jongeren en hun netwerk in beeld
S. Kef, H.T. Habekothe, J.J.C.M. Hox (1997)
220   Hoofdstuk: Woonwensen onderzocht
A.T.G. van Gennep in: Een plaatje van een woning (1997), p. 20-24