The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

201 tot 210 van 2081
1 ... 181   191   201   211   221 ... 411 ... 621 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1871 ... 2081

201   Artikel: Choices and motivations of infertile couples
F. van Balen, J.E.E. Verdurmen, E. Ketting in: Patient Education and Counseling, Vol. 31 (1997), p. 19-27
202   Artikel: Perspectives of reproductive health
F. van Balen, A.P. Visser in: Patient Education and Counseling, Vol. 31 (1997), p. 1-5
203   Hoofdstuk: Onderwijsvoorzieningen en schoolkeuze
N.T.J.M. van Kessel, A.M.L. van Wieringen in: Verzuiling in het Onderwijs (1997), p. 84-115
204   Hoofdstuk: Europeanisering en andere internationaliseringen in de onderwijskunde
A.M.L. van Wieringen in: Pedagogiek over de grenzen. Over de internationalisering van de pedagogiek (1997), p. 57-66
205   Hoofdstuk: Onderbroken onderwijs. Toegangen tot het tweede deel van het onderwijs
W.A. Houtkoop, A.M.L. van Wieringen in: Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs (1997), p. 221-242
206   Hoofdstuk: Leraren tussen beroep en school. Naar een nieuwe balans tussen beroepsgroepen en schoolorganisatie
A.M.L. van Wieringen in: Tekenen voor Kwaliteit. Advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij inzake een beroepsstandaard, register en beroepsgroep van leraren (1997), p. 245-275
207   Artikel: In handen van procesmanagers. De uitvoeringsorganisatie als belangrijke factor bij implementatie van beleid
A.M.L. van Wieringen in: Th&ma, Tijdschrift voor hoger onderwijs & management, Vol. april (1997), p. 46-50
208   Hoofdstuk: De samenleving als samenscholing. Een nieuwe definitie van educatief systeem
A.M.L. van Wieringen in: Een leven lang leren (1997), p. 47-57
209   Rapport: Interimrapport marktverkenning SCO-KI
J.K. Koppen, E.C. Mellink, R.J. Oostdam, M. Veenstra, L.H.J. van de Venne, A.E. Verbeek, M.M. Vergeer, A.C.A.M. Vermeulen, M.E. Voorthuis (1997)
210   Artikel: Effecten van beeldende vakken op visueel ruimtelijk vermogen en esthetische waarneming: twee meta-analyses
F.H. Haanstra in: Tijdschrift voor Onderwijsresearch, Vol. 22 (1997), p. 42-62