The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

191 tot 200 van 2081
1 ... 171   181   191   201   211 ... 411 ... 621 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1871 ... 2081

191   Hoofdstuk: Affective quality of mother-child interaction as a predictor of children's school achievement: evidence for a situation specific relationship
P.F. de Jong, P.P.M. Leseman, A. van der Leij in: Early mother-child interaction and attachment: traditional and nontraditional approaches (1997), p. 317-318
192   Hoofdstuk: Ontluikende geletterdheid: de sociale constructie van tekstbegrip in mondelinge en geletterde taalinteracties
P.P.M. Leseman in: Praten, denken, doen: Taal- en geletterdheidsstimulering van 0-6 jarigen (1997), p. 147-165
193   Rapport: Naschoolse opvang en preventie van antisociaal en crimineel gedrag
M.E. Otter, P.P.M. Leseman (1997)
194   Rapport: Evaluatie achterstandsbeleid 0-6 jarigen Rotterdam: Stimuleringsconcept en ouderbetrokkenheid
A.M. Veen, P.P.M. Leseman (1997)
195   Rapport: De Voorschool in Amsterdam: Een pedagogisch-didactisch programma van eisen en aanbevelingen
P.P.M. Leseman, D.C. van den Boom, J.M.A. Hermanns (1997)
196   Rapport: Interimrapportage evaluatie Kaleidoscoop en Piramide. Stand van zaken na de eerste meetronde. Vertrouwelijk
P.P.M. Leseman, M.E. Otter, A.M. Veen, E.C. Gebhardt, B.C.J.M. Triesscheijn (1997)
197   Rapport: Effecten van voor- en vroegschoolse educatieve centrumprogramma's: een meta-analyse van evaluatiestudies 1985-1996
P.P.M. Leseman, M.E. Otter, H. Blok, P.M.E. Deckers (1997)
198   Hoofdstuk: De kortstondige, stille triomf van een 'volksbeweging voor het geluk'. De jaren vijftig vanuit het perspectief van de NVSH
H.Q. Roling in: Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig (1997), p. 147-170
199   Hoofdstuk: L'enigme de la contraception aux Pay-Bas
H.Q. Roling in: Demographie et politique (1997), p. 27-37
200   Artikel: Age, the desire to have a child and cumulative pregnancy rate
F. van Balen, J.E.E. Verdurmen, E. Ketting in: Human Reproduction, Vol. 12 (1997), p. 623-627