The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

1881 tot 1890 van 2081
1 ... 201 ... 411 ... 621 ... 831 ... 1031 ... 1241 ... 1451 ... 1661 ... 1861   1871   1881   1891   1901 ... 2081

1881   Hoofdstuk: Studievaardigheden en leerfuncties.
M. Elshout-Mohr in: Studeren en Informatietechnologie: electronisch conferentieboek van de Landelijke Dag Studievaardigheden '97. (1997)
1882   Rapport: Kwaliteitsverbetering van de propedeuse sociologie: de keuze en behandeling van practicumopdrachten.
M. Elshout-Mohr, R. Daalen (1997)
1883   Rapport: Natuurlijke strategieen bij het afleiden van woordbetekenissen uit context.
M. Daalen-Kapteijns, M. Elshout-Mohr, C.M. de Glopper, C. Schouten-van Parreren (1997)
1884   Rapport: Kennis, vaardigheden en 'leren leren' als voorbereiding op ' een leven lang leren'.
M. Elshout-Mohr, F.S.J. Riemersma (1997)
1885   Rapport: Implementatie van Algemene Vaardigheden: notitie en aanbevelingen voor het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs.
M. Elshout-Mohr, H. Pohlmann-Nepveu, K.M. Stokking, J.C. Voogt (1997)
1886   Artikel: Effects of training in the use of social and cognitive strategies: an intervention study in secondary mathematics in co-operative groups.
D.J. Hoek, J. Terwel, P. van den Eeden in: Educational Research and Evaluation, Vol. 3 (1997), p. 364-389
1887   Artikel: Planning doctrine ans post-industrial urban development: The Amsterdam experience.
C.P.A.M. Cortie in: GeoJournal, Vol. 43 (1997), p. 358-
1888   Proefschrift: Tierra, Violencia y Genero, Hombres y Mujeres en la Historia Rural de Colombia, 1930-1990
D.J. Meertens (1997), p. 284
1889   Artikel: Modernization, democratization and economic liberalization in post-communist countries
P. Dostal in: Acta Universitatis Carolinae. Geographica, Vol. 32 (1997), p. 307-323
1890   Hoofdstuk: Van onderen en van boven
J. van der Schaar in: Jubileum volkshuisvesting 25 jaar (1997), p. 51-56