The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

891 tot 900 van 2244
1 ... 221 ... 441 ... 671 ... 871   881   891   901   911 ... 1121 ... 1341 ... 1561 ... 1791 ... 2011 ... 2241

891   Hoofdstuk: Feedback, regret, and decision making
M. Zeelenberg, J. Beattie in: Social & Economic Representation, Proceedings of IAREP-XXI, Vol. 2 (1996), p. 897-910
892   Artikel: Hoe rationeel zijn sekse-stereotiepe keuzen? Een reactie op Karin Sanders' De operationalisering van normatieve context'
A.H. Fischer in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Vol. 17 (1996), p. 296-305
893   Artikel: Social context and the experience of emotion
E.B. Jakobs, A.S.R. Manstead, A.H. Fischer in: Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 20 (1996), p. 123-140
894   Hoofdstuk: De vrouw: Psychologie en de legitimering van seksesegregatie
A.H. Fischer in: Met zachte hand: Opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief (1996), p. 153-171
895   Boek: Mensen onder elkaar, psychologie van sociale interacties
D.M. Drost (1996), 201 p.
896   Rapport: Surf-strategieen op het web
T.T. Postmes, K. Sakhel (1996)
897   Boekredactie: Reeks toegepaste sociale psychologie, deel 10, Sociale psychologie & haar toepassingen
E.C.M. van Schie, D. Daamen, A. Pruyn, W. Otten (1996), p. 169
898   Boekredactie: Fundamentele sociale psychologie
N.K. de Vries, C.K.W. de Dreu, W. Stroebe, R. Vonk (1996), p. 278
899   Rapport: Op weg naar energie- en milieubewustzijn: morele norm en zelf-identiteit
A. Hutten, N.K. de Vries (1996)
900   Artikel: Vraag me niet waarom
W. Bosveld, W. Koomen in: Psychologie, Vol. 15 (1996), p. 13-14