The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

881 tot 890 van 2244
1 ... 221 ... 441 ... 671 ... 861   871   881   891   901 ... 1121 ... 1341 ... 1561 ... 1791 ... 2011 ... 2241

881   Hoofdstuk: Work and health psychology: towards a theoretical framework
M.J. Schabracq, C.L. Cooper, J.A.M. Winnubst in: Handbook of Work and Health Psychology (1996), p. 3-29
882  download 15646 Hoofdstuk: Perceived risk, optimism and behaviour
J. van der Pligt in: Contemporary psychology in Europe (1996), p. 91-102
883   Hoofdstuk: Social psychology and environmental issues
J. van der Pligt in: Applied social psychology (1996), p. 173-197
884   Hoofdstuk: Determinanten van teleurstelling: de rol van verwachtingen en inspanning
W. van Dijk, J. van der Pligt in: Fundamentele Sociale Psychologie. Dl. 10 (1996), p. 46-58
885   Hoofdstuk: De rol van contrafactisch denken in de ervaring van spijt en teleurstelling
D. Reinderman, M. Zeelenberg, W. van Dijk, P. Empelen in: Fundamentele Sociale Psychologie (1996), p. 81-88
886   Hoofdstuk: Nonverbale communicatie, seksestereotypering, vooroordeel en discriminatie
A.J. Vrugt, M.J. Schabracq in: Psychologie en sekse, tweede herziene druk (1996), p. 80-90
887   Hoofdstuk: Perceived self-efficacy, work motivation and well-being
A.J. Vrugt in: Handbook of work and health psychology (1996), p. 389-403
888   Hoofdstuk: "Ik heb er in ieder geval alles aan gedaan": Spijt na actie en na inactie
M. Zeelenberg, K. van den Bos, E. van Dijk in: Fundamentele sociale psychologie (1996), p. 68-80
889   Hoofdstuk: Emotional amplification for inactions
M. Zeelenberg, K. van den Bos, E. van Dijk in: Social Psychology in Europe. Abstracts Book 11th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology (1996), p. 158-159
890   Hoofdstuk: Counterfactual thinking and the experience of regret and disappointment
M. Zeelenberg, W. van Dijk, P. Empelen, D. Reinderman, J. van der Pligt, A.S.R. Manstead in: Social Psychology in Europe. Abstracts Book 11th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology (1996), p. 159-