The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

31 tot 40 van 2244
1   11   21   31   41   51 ... 221 ... 441 ... 671 ... 891 ... 1121 ... 1341 ... 1561 ... 1791 ... 2011 ... 2241

31   Boekbespreking: Bali's Killing Fields Thirty Years Ago
J.C. Breman in: Economical and Political Weekly, Vol. 31 (1996), p. 997-999 , -
32   Boekbespreking: 
J.C. Breman in: Onze Wereld, Vol. 39 (1996), p. 49- , Compassion and calculation: the business of private foreign aid
33   Proefschrift: Food Policy and Politics. The public distribution system in Karnataka and Kerala, South India
J.E. Mooij (1996)
34   Artikel: De constructies van de andragologie versus de waarheid van zelfkennis
J.W. Duyvendak in: Krisis, Vol. 15 (1996), p. 38-49
35   Artikel: De lotgevallen van een identiteitsbeweging onder een 'republikeins' bewind. Frankrijk en de Franse homobeweging
J.W. Duyvendak in: Sociale Wetenschappen, Vol. 39 (1996), p. 47-67
36   Hoofdstuk: Marxismus als Sozialwissenschaft
M.R. Kratke in: Materialien zum Historisch-Kritischen Worterbuch des Marxismus (1996), p. 69-122
37   Artikel: How political is the political economy of Marx?
M.R. Kratke in: University of Massachusetts, Amherst, Dept. of economics (1996), p. 30
38   Artikel: Was nutzen Oko-Steuern?
M.R. Kratke in: Widerspruch, Vol. 16 (1996), p. 59-70
39   Proefschrift: Een samenleving in crisis. Continuiteit en verandering in de Tonkin-delta, 1802-1927
R.E.V.G. Feddema (1996), p. 267
40   Hoofdstuk: Politieke Campagnes
K.L.K. Brants, P. van Praag in: Overtuigen en Activeren. Publieksbeinvloeding in theorie en praktijk (1996), p. 113-134