The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

201 tot 210 van 2244
1 ... 181   191   201   211   221 ... 441 ... 671 ... 891 ... 1121 ... 1341 ... 1561 ... 1791 ... 2011 ... 2241

201   Hoofdstuk: Voorwoord (Preface)
R. Hoppe in: Leren met beleid. Beleidsverandering en beleidsgericht leren bij NIMBY-, Milieu- en Technologiebeleid (1996), p. ix-xii
202   Artikel: Coping with intractable controversies: the case for problem structuring in policy design and analysis
R. Hoppe, M. Hisschemoller in: Knowledge for Policy, Vol. 4 (1996), p. 40-60
203   Artikel: Beroepsbeelden van de beleidsambtenaar: Een onderzoek onder beleidsfunctionarissen bij een departement
R. Hoppe, M.I. Jeliazkova in: Beleidswetenschap, Vol. 10 (1996), p. 124-153
204   Hoofdstuk: Introduction
P.T. van der Veer in: Conversion to Modernities (1996), p. 1-23
205   Hoofdstuk: Roscas, etniciteit en strategie: kasmoni bij Creools Surinaamse vrouwen in Amsterdam
I. van Wetering in: Onderlinge Hulpfondsen (1996), p. 149-162
206   Artikel: Increasing Income Inequality and Wealth Concentration in the Prosperous Societies of the West
N.A. Wilterdink in: Studies in Comparative International Development, Vol. 30 (1996), p. 3-23
207   Hoofdstuk: Het vraagstuk Nederland
N.A. Wilterdink in: Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit (1996), p. 205-222
208   Hoofdstuk: Politieke modernisering en de natiestaat
N.A. Wilterdink, M. van Bottenburg, J.W. Gerritsen in: Sociologie en de moderne samenleving (1996), p. 187-215
209   Rapport: Globalization, Inequality and Social Policy
N.A. Wilterdink, G. Engbersen, D. Kalb, B. van Steenbergen (1996)
210   Boek: The spell of power. A history of Balinese politics 1650-1940
H.G.C. Schulte Nordholt (1996)