The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

2011 tot 2020 van 2244
1 ... 221 ... 441 ... 671 ... 891 ... 1121 ... 1341 ... 1561 ... 1791 ... 1991   2001   2011   2021   2031 ... 2241

2011   Artikel: Cognitive en motivationele aspecten van stereotypering
B. Doosje, R. Spears, W. Koomen in: Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 51 (1996), p. 211-218
2012   Artikel: Hoe rationeel zijn sekse-stereotiepe keuzen? Een reactie op Karin Sanders 'De operationalisering van normatieve context'
A.H. Fischer in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Vol. 17 (1996), p. 296-305
2013   Artikel: Social context and the experience of emotion
E. Jakobs, A.S.R. Manstead, A.H. Fischer in: Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 20 (1996), p. 123-140
2014   Artikel: National stereotypes: common representations and ingroup favoritism
W. Koomen, M. Bahler in: European Journal of Social Psychology, Vol. 26 (1996), p. 325-331
2015   Artikel: Only connect? A sceptical view of the benefits of adopting a connectionist approach to studying human social behaviour
A.S.R. Manstead in: Psychology & Health, Vol. 11 (1996), p. 619-622
2016  download 5549 Artikel: Self-serving bias in attitude judgments: the use of person versus issue implicated language
C. Martijn, J. van der Pligt, R. Spears in: Social Cognition, Vol. 14 (1996), p. 77-91
2017   Artikel: Context effects in the measurement of optimism in probability judgment
W. Otten, J. van der Pligt in: Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 15 (1996), p. 80-101
2018   Artikel: Modifying beliefs and attitudes to exceeding the speed limit: An intervention study based on the theory of planned behavior
D. Parker, S.G. Stradling, A.S.R. Manstead in: Journal of Applied Social Psychology, Vol. 26 (1996), p. 1-19
2019   Artikel: The VERZUILING puzzle: Understanding Dutch intergroup relations
T.F. Pettigrew, R.W. Meertens in: Current Psychology, Vol. 15 (1996), p. 3-13
2020   Artikel: A comparison of behavioural alternative models in the context of the theory of reasoned action
B van den Putte, J. Hoogstraten, R.W. Meertens in: British Journal of Social Psychology, Vol. 35 (1996), p. 257-266