The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

1991 tot 2000 van 2244
1 ... 221 ... 441 ... 671 ... 891 ... 1121 ... 1341 ... 1561 ... 1791 ... 1971   1981   1991   2001   2011 ... 2241

1991   Artikel: Een lang en gelukkig leven
J.M.A. Hermanns in: Literatuurselectie Kind en Adolescent (1996), p. 102-103
1992   Artikel: Syndromen en opvoedingsproblemen
J.M.A. Hermanns in: Literatuurselectie Kind en Adolescent, Vol. 3 (1996), p. 246-247
1993   Artikel: Wat te doen met gewelddadige jeugdige delinquenten
J.M.A. Hermanns in: Literatuurselectie Kind en Adolescent, Vol. 3 (1996), p. 467-469
1994   Artikel: De prognostische betekenis van het vermijden van oogcontact door baby's
J.M.A. Hermanns in: Literatuurselectie Kind en Adolescent, Vol. 3 (1996), p. 469-471
1995   Artikel: De sociale context van kindermishandeling
J.M.A. Hermanns in: Literatuurselectie Kind en Adolescent, Vol. 3 (1996), p. 368-369
1996   Artikel: Een katalysator
J.M.A. Hermanns in: Perspectief: informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming (1996)
1997   Hoofdstuk: Jonge kinderen als maatschappelijke uitdaging
J.M.A. Hermanns in: Stimulerend opvoeden: ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0-4 jaar, opvoederssamenwerking en het aanleren van pedagogische vaardigheden (1996), p. 9
1998   Hoofdstuk: Opvoedingsondersteuning: de opkomst van een nieuw preventieconcept
J.M.A. Hermanns in: Jeugdbeleid en Thijs Malmberg (1996)
1999   Rapport: Evaluatie-onderzoek naar Home Start: beginsituatie en voorlopige resultaten. Een tussenrapportage
J.M.A. Hermanns, L.H.J. van de Venne (1996)
2000   Artikel: Health beliefs and teenage condom use: A prospective study
S.C.S. Abraham, P. Sheeran, D. Abrams, R. Spears in: Psychology & Health, Vol. 11 (1996), p. 641-655