The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

1111 tot 1120 van 2244
1 ... 221 ... 441 ... 671 ... 891 ... 1091   1101   1111   1121   1131 ... 1341 ... 1561 ... 1791 ... 2011 ... 2241

1111   Hoofdstuk: Het NIMBY-denken: eindpunt of startpunt van een leerpeoces
M. Wolsink in: Leren met beleid. Beleidsverandering en beleidsgericht leren bij NIMBY, milieu- en technologiebeleid (1996), p. 19-40
1112   Artikel: De effectiviteit van mondiaal milieubeheer
L. Reijnders in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Vol. 23 (1996), p. 242-256
1113   Artikel: Zorgen voor de toekomst
L. Reijnders in: TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (1996), p. 413-414
1114   Hoofdstuk: The diagnosis of role strains at work: The Dutch version of the Questionnaire Organizational Stress
J.A.M. Winnubst, R.D. Jong, M.J. Schabracq in: Handbook of Work and Health Psychology (1996), p. 105-125
1115   Rapport: Leerlingprestaties en leerlinggedrag in het primair onderwijs. Beschrijvende rapportage op basis van het PRIMA-cohort onderzoek 1994/1995
P. Jungbluth, T.T.D. Peetsma, J. Roeleveld (1996)
1116   Rapport: Instrumentontwikkeling voor de meting van algemene vaardigheden VOCL '93
M. Elshout - Mohr, J. Meijer (1996)
1117   Rapport: Voorbereiding op zelfstandig leren in het voortgezet onderwijs, verslag van drie kleine onderzoeken
M. Elshout - Mohr (1996)
1118   Rapport: Instrumentontwikkeling Programma-Evaluatie
A.E. Verbeek (1996)
1119   Rapport: Meesterschap is vakmanschap. Kennis en vaardigheden van OET-leerkrachten nieuwe stijl
M.C. Robijns, W.C.M. Oud (1996)
1120   Artikel: Wat is agrarische? Eerste hulp bij onverwacht onbekende woorden
H. Biemond, M. Elshout - Mohr, M. Verhallen in: JSW: jeugd in school en wereld, Vol. 80 (1996), p. 29-32