The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

861 tot 870 van 2130
1 ... 211 ... 421 ... 631 ... 841   851   861   871   881 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1701 ... 1911 ... 2121

861   Boekbespreking: Die rechtlichen Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Nutzung des Weltraums
P. Malanczuk in: German Yearbook of International Law, Vol. 38 (1995), p. 439-442 , -
862   Artikel: Redactie Themanummer over Deregulering en autonomievergroting
S. Karsten, A.M.L. van Wieringen in: NTOR: Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht, Vol. juni (1995)
863   Artikel: Ten Geleide
S. Karsten, A.M.L. van Wieringen in: NTOR: Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht, Vol. juni (1995)
864   Artikel: Concentratie en segregatie in het Nederlandse basisonderwijs
S. Karsten in: Pedagogisch Tijdschrift, Vol. 20 (1995), p. 35-55
865   Artikel: Value Orientations of the Dutch Educational Elite
S. Karsten, I. Groot, M.A. Ruiz in: Comparative Education Review, Vol. 39 (1995), p. 508-523
866   Hoofdstuk: Strategie en structuur van multinationale onddernemingen
R. Stokvis in: Mondialisering. De wording van de wereldsamenleving (1995), p. 61-79
867   Hoofdstuk: De school en de ontwikkeling van de sport- en spelbeweging in Nederland
R. Stokvis in: Het vergeten lichaam. Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Belgie en Nederland (1995), p. 59-76
868   Boekbespreking: Communicatiewetenschappelijke bijdragen 1993-1994
R. Stokvis in: De Sociologische Gids, Vol. 72 (1995), p. 259-261 , recensie
869   Artikel: Delivered from the powers of darkness. Confessions about Satanic riches in Christian Ghana
B. Meyer in: Africa, Vol. 65 (1995), p. 236-255
870   Artikel: Delivered from the powers of darkness. Gestandnisse uber teuflischen Reichtum im christlichen Ghana
B. Meyer in: Sozialanthropologische Arbeitspapiere (1995)