The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

851 tot 860 van 2130
1 ... 211 ... 421 ... 631 ... 831   841   851   861   871 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1701 ... 1911 ... 2121

851   Rapport: Verwerken van kanker. De visie van de SMD
D.E.E. Hahn (1995)
852   Hoofdstuk: A Performance Model for Knowledge-based Systems
R. Straatman, P. Beys in: EUROVAV-95 European Symposium on the Validation and Verification of Knowledge Based Systems (1995), p. 253-263
853   Hoofdstuk: Learning Control Knowledge in Models of Expertise
R. Straatman in: Proceedings of the ECML-95 Workshop on Knowledge Level Modelling and Machine Learning (1995), p. I-2.1-I-2.13
854   Hoofdstuk: A Performance Model for Knowledge-based Systems
R. Straatman, P. Beys in: Proceedings of the Dutch Conference on AI (NAIC'95) (1995), p. 169-178
855   Rapport: Het bestuurlijk middenniveau in het voortgezet onderwijs
S. Karsten, A.E. Verbeek (1995)
856   Rapport: Bestuurlijke decentralisatie in de volwasseneneducatie
K.J. Polder, S. Karsten (1995)
857   Hoofdstuk: Het bestuurlijk middenniveau en de ontzuiling
S. Karsten in: Zeggenschap in het onderwijs (1995), p. 57-60
858   Hoofdstuk: The Present and Future of Education in East Central Europe
S. Karsten, D.J.M. Majoor in: Education in Europe. An Intercultural Task (1995), p. 119-123
859   Artikel: Deregulering en autonomievergroting in internationaal perspectief
S. Karsten in: NTOR: Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht, Vol. juni (1995), p. 20-34
860   Artikel: Independent Private Enterprise and Satellite Communications - The Evolving European Framework
P. Malanczuk in: Space Communications - An International Journal, Vol. 13 (1995), p. 269-274