The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

841 tot 850 van 2123
1 ... 211 ... 421 ... 631 ... 821   831   841   851   861 ... 1061 ... 1271 ... 1481 ... 1691 ... 1901 ... 2121

841   Artikel: Alexithymia: A further exploration of its nomological network
A.J.J.M. Vingerhoets, G.L. van Heck, R. Grim, B. Bermond in: Psychotherapy and Psychosomatics, Vol. 64 (1995), p. 32-42
842   Rapport: Final report on evaluation
J.A.C. Rooduijn - Sandberg (1995)
843   Hoofdstuk: De gemeente en schaalgrootte van planning
S. Karsten in: Regionale educatieve planning (1995), p. 45-46
844   Rapport: Verwerken van kanker. De visie van de SMD
D.E.E. Hahn (1995)
845   Hoofdstuk: A Performance Model for Knowledge-based Systems
R. Straatman, P. Beys in: EUROVAV-95 European Symposium on the Validation and Verification of Knowledge Based Systems (1995), p. 253-263
846   Hoofdstuk: Learning Control Knowledge in Models of Expertise
R. Straatman in: Proceedings of the ECML-95 Workshop on Knowledge Level Modelling and Machine Learning (1995), p. I-2.1-I-2.13
847   Hoofdstuk: A Performance Model for Knowledge-based Systems
R. Straatman, P. Beys in: Proceedings of the Dutch Conference on AI (NAIC'95) (1995), p. 169-178
848   Rapport: Het bestuurlijk middenniveau in het voortgezet onderwijs
S. Karsten, A.E. Verbeek (1995)
849   Rapport: Bestuurlijke decentralisatie in de volwasseneneducatie
K.J. Polder, S. Karsten (1995)
850   Hoofdstuk: Het bestuurlijk middenniveau en de ontzuiling
S. Karsten in: Zeggenschap in het onderwijs (1995), p. 57-60