The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

641 tot 650 van 2130
1 ... 211 ... 421 ... 621   631   641   651   661 ... 851 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1701 ... 1911 ... 2121

641   Artikel: Pensioenmigratie en de ontwikkeling van woonmilieus op het platteland
J.F.C.M. Thissen in: Rooilijn, Vol. 28 (1995), p. 124-129
642   Boek: De Wolden en het water. De landschaps-en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870
W.A. Ligtendag (1995), 354 p.
643   Artikel: Het nut van oude kaarten voor historisch-geografen: de bevindingen tijdens een onderzoek
W.A. Ligtendag in: Caert-thresoor, Vol. 14 (1995), p. 1-5
644   Hoofdstuk: Beheer en bestuur van de polder Mastenbroek 1768-1856
H. Kaag-van der Boon in: Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek (1995), p. 235-244
645   Hoofdstuk: De Koekoek en het Zwijnsleger
H. Kaag-van der Boon in: Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek (1995), p. 245-257
646   Hoofdstuk: From Building to Living; Design, Occupancy, Satisfaction and Neighbourhood Management
E.T. van Kempen in: Making Them Meet: Policy, Design, Management, Satisfaction (1995), p. 187-202
647   Hoofdstuk: Population Forecasting in the Netherlands between the two World Wars
H.A. de Gans in: Population and Family in the low Countries 1994 (1995), p. 125-154
648   Artikel: Ruimtelijke wetenschappen
H.H. van der Wusten in: Trends in de Wetenschap (1995), p. 40-44
649   Hoofdstuk: Over oude en nieuwe grondrechten in de volkshuisvesting
W.G.M. Salet in: Het Grondrecht op Wonen (1995), p. 173-176
650   Artikel: The institutionalization of Turkish Islam in Germany and The Netherlands: a comparison
J.M.J. Doomernik in: Ethnic and Racial Studies, Vol. 18 (1995), p. 46-63