The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

631 tot 640 van 2123
1 ... 211 ... 421 ... 611   621   631   641   651 ... 841 ... 1061 ... 1271 ... 1481 ... 1691 ... 1901 ... 2121

631   Rapport: De panelstudie Verder Studeren: weging en respons tot eind 1994
J. Roeleveld, U. de Jong, H.D. Webbink (1995)
632   Hoofdstuk: Community structure and support network variation in rural areas: a United Kingdom-Netherlands comparison
J.F.C.M. Thissen, G.C. Wenger, T. Scharf in: International Perspectives on community care for older people (1995), p. 59-93
633   Hoofdstuk: Enrolment of Migrants to University Education in the Netherlands
J.K. Koppen, M.E. Voorthuis in: Education in Europe: an Intercultural Task, European Studies in Education (1995), p. 468-479
634   Artikel: Pensioenmigratie en de ontwikkeling van woonmilieus op het platteland
J.F.C.M. Thissen in: Rooilijn, Vol. 28 (1995), p. 124-129
635   Boek: De Wolden en het water. De landschaps-en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870
W.A. Ligtendag (1995), 354 p.
636   Artikel: Het nut van oude kaarten voor historisch-geografen: de bevindingen tijdens een onderzoek
W.A. Ligtendag in: Caert-thresoor, Vol. 14 (1995), p. 1-5
637   Hoofdstuk: Beheer en bestuur van de polder Mastenbroek 1768-1856
H. Kaag-van der Boon in: Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek (1995), p. 235-244
638   Hoofdstuk: De Koekoek en het Zwijnsleger
H. Kaag-van der Boon in: Omarmd door IJssel en Zwartewater. Zeven eeuwen Mastenbroek (1995), p. 245-257
639   Hoofdstuk: From Building to Living; Design, Occupancy, Satisfaction and Neighbourhood Management
E.T. van Kempen in: Making Them Meet: Policy, Design, Management, Satisfaction (1995), p. 187-202
640   Hoofdstuk: Population Forecasting in the Netherlands between the two World Wars
H.A. de Gans in: Population and Family in the low Countries 1994 (1995), p. 125-154