The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

611 tot 620 van 2130
1 ... 211 ... 421 ... 591   601   611   621   631 ... 851 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1701 ... 1911 ... 2121

611   Hoofdstuk: Cooperation and instruction in dyadic problem solving
P.P.M. Leseman, F.F. Sijsling in: Advances in family research. (1995), p. 139-147
612   Hoofdstuk: Childrearing and childrearing support: the perspective of professionals
C.S. Zwiep in: Advances in family research. (1995), p. 95-103
613   Artikel: Opvoedingsondersteuning in peuterspeelzalen: de behoefte van leidsters
C.S. Zwiep in: Wereld van het Jonge Kind, Vol. 22 (1995), p. 224-226
614   Artikel: Kindvolgsysteem moet ouders actief betrekken bij speelzaal en kinderdagverblijf. Methode structureert al bestaande werkwijzen
C.S. Zwiep in: Kinderopvang, Vol. 28 (1995), p. 12-15
615   Artikel: Opvoedingsprofessional kan veel van moeders leren. Twee vernieuwende projecten nader bekeken
C.S. Zwiep in: Tijdschrift gezondheidsvoorlichting, Vol. 12 (1995), p. 14-16
616   Boekredactie: Kinderen, leidster, ouders: samen. Een handleiding voor methodisch werken met kinderen en ouders in kindercentra
J. de Groot, W. van Buggenum, M. Boer, J.M.A. Hermanns (1995), p. 109
617   Hoofdstuk: Kerk en religie in Nederland: de niet-christelijke gezindten
H. Knippenberg in: Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (1995), p. B0975-1-B0975-54
618   Hoofdstuk: De Europese politieke kaart: balanceren tussen integratie en autonomie
H.H. van der Wusten, V.D. Mamadouh in: Eenwording en verbrokkeling, paradox van de regionale dynamiek (1995), p. 231-267
619   Boekredactie: Van frictie tot wetenschap: jaarboek Vereniging van Akademie-onderzoekers
P.H. Franses, A. de Klein, V.D. Mamadouh, J. van der Zee (1995), p. 180
620   Hoofdstuk: Gender, Migration and Cross-Ethnic Coalition Building
P.J.M. Essed in: Crossfires (1995), p. 48-64