The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

611 tot 620 van 2123
1 ... 211 ... 421 ... 591   601   611   621   631 ... 841 ... 1061 ... 1271 ... 1481 ... 1691 ... 1901 ... 2121

611   Hoofdstuk: De Europese politieke kaart: balanceren tussen integratie en autonomie
H.H. van der Wusten, V.D. Mamadouh in: Eenwording en verbrokkeling, paradox van de regionale dynamiek (1995), p. 231-267
612   Boekredactie: Van frictie tot wetenschap: jaarboek Vereniging van Akademie-onderzoekers
P.H. Franses, A. de Klein, V.D. Mamadouh, J. van der Zee (1995), p. 180
613   Hoofdstuk: Gender, Migration and Cross-Ethnic Coalition Building
P.J.M. Essed in: Crossfires (1995), p. 48-64
614   Hoofdstuk: Participation and power: a transformative feminist research perspective
J.T. Schrijvers in: Power and participatory development: theory and practice (1995), p. 19-29
615   Artikel: Participation and Empowerment
J.T. Schrijvers in: Anthropology in action, Vol. 2 (1995), p. 35-38
616   Hoofdstuk: Preface
J.T. Schrijvers in: The game of the rose: the Third World in the Global Flower Trade (1995), p. 4
617   Hoofdstuk: Preface
J.T. Schrijvers in: Reflection, Action and the In-between: an account of the development of Indra's research programme and research views 1990-1995-1999 (1995), p. 2
618   Artikel: De ontheemden in Sri Lanka
J.T. Schrijvers in: Atheneum Illustre, Vol. 1 (1995), p. 30-34
619   Artikel: The domestic economy and the exploitation of children's work: the case of Kerala
O. Nieuwenhuijs in: The International Journal of Children's Rights, Vol. 3 (1995), p. 1-13
620   Hoofdstuk: Opvoedingsondersteuning; een poging tot wetenschappelijke en maatschappelijke legitimering
J.M.A. Hermanns in: Pedagogische preventie: een antwoord op kansarmoede? (1995)