The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

41 tot 50 van 2130
1 ... 21   31   41   51   61 ... 211 ... 421 ... 631 ... 851 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1701 ... 1911 ... 2121

41   Hoofdstuk: Subtle and blatant prejudice in Western Europe
T.F. Pettigrew, R.W. Meertens in: Readings about the social animal (1995), p. 443-460
42   Hoofdstuk: Bipolarisatie in intergroeps overleg: de invloed van groepsnormen op attitudes
T.T. Postmes, M. Lea, R. Spears, R. Croft, L. Dijk, J. van der Pligt in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 9 (1995), p. 11-24
43   Hoofdstuk: A Social Identity Model of Deindividuation Phenomena
S.D. Reicher, R. Spears, T.T. Postmes in: European Review of Social Psychology (1995), p. 161-198
44   Hoofdstuk: The relevance of gender for female leadership in different cultural contexts: Poland and the Netherlands compared
A.H. Fischer, T.M. Willemsen in: Gender, management and science (1995), p. 83-103
45   Hoofdstuk: Isolating the collective self
R. Spears in: The self in European and North American culture: Development and processes (1995), p. 309-322
46   Hoofdstuk: Sources of evaluation of nuclear and renewable energy contained in the local press
R. Spears, J. van der Pligt, J.R. Eiser in: Readings in Environmental Psychology: Perceiving Environmental Risk (1995)
47   Hoofdstuk: De consequenties van spontane en intentionele categorisatie: assimilatie en contrast
D.A. Stapel, W. Koomen, S. van Beek, L. Heuts, K. Mydosh, L. Nordahl Johnsen, H. Poulsen, J. van der Pligt in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 9 (1995), p. 221-234
48   Hoofdstuk: Afhankelijkheid van stereotypen over ingroup en outgroup: Consequenties voor verandering
E. Steenland, W. Koomen, R. Spears, E.J. Doosje, R.W. Meertens in: Toegepaste Sociale Psychologie (1995), p. 203-215
49   Hoofdstuk: Illusoire correlatie en de distinctiviteit van verwachtings-congruent minderheidsgedrag
D.L. van Knippenberg, R. Spears in: Fundamentele Sociale Psychologie (1995), p. 41-51
50   Hoofdstuk: Public attitudes to nuclear energy: salience and anxiety
J. van der Pligt in: Readings in environmental psychology: perceiving environmental risk (1995), p. 91-102