The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

421 tot 430 van 2130
1 ... 211 ... 401   411   421   431   441 ... 631 ... 851 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1701 ... 1911 ... 2121

421   Artikel: Zorg voor feministisch burgerschap
G. ten Dam, M.L.L. Volman in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Vol. 16 (1995), p. 270-284
422   Rapport: Looking back in the future of Europe's population. Lessons to be learnt from early endeavours in long-term demographic forecasting
H.A. de Gans (1995)
423   Artikel: Een nieuwe leerstoel in de demografie: de Mr. dr. J.H. van Zanten-leerstoel
H.A. de Gans in: Bevolking & Gezien (1995), p. 120-123
424   Artikel: The 50th Anniversary of the death of J.H. van Zanten
H.A. de Gans in: Newsletter International Statistical Institute, Vol. 19 (1995), p. 11-11
425   Boekredactie: Gender and the Built Environment. Emancipation in planning, housing and mobility in Europe
M.C. van Schendelen (1995), p. 298
426   Hoofdstuk: Emancipatory policy for mobility in The Netherlands
M.C. van Schendelen in: Gender and the Built Environment (1995), p. 135-142
427   Hoofdstuk: The influence of women's studies on the environmental sciences of physical planning, housing and mobility in The Netherlands
M.C. van Schendelen in: Gender and the Built Environment (1995), p. 185-199
428   Hoofdstuk: Verwevenheid der domeinen. Vrouwenstudies en het beleid van VROM en V&W
M.C. van Schendelen in: Inzichten uit vrouwenstudies: uitdagingen voor beleidsmakers (1995), p. 97-116
429   Artikel: De inrichting van het landschap der Zuiderzeepolders
M.C. van Schendelen in: IJsselmeerberichten (1995), p. 10-11
430   Artikel: Speelruimte in de stadsvernieuwing
M.C. van Schendelen in: Rooilijn, Vol. 28 (1995), p. 263-267