The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

411 tot 420 van 2130
1 ... 211 ... 391   401   411   421   431 ... 631 ... 851 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1701 ... 1911 ... 2121

411   Hoofdstuk: Human Resources Development and learning on the job
J.H.A.M. Onstenk in: Corporate Training for effective Performance. (1995), p. 135-156
412   Hoofdstuk: Linking work and learning during a career. Opportunities and risks of learning in the workplace
J.H.A.M. Onstenk in: Work and learning: opportunities and risks. (1995), p. 75-92
413   Artikel: Brede beroepsopleidingen in het buitenland
J.H.A.M. Onstenk in: Profiel van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Vol. maart (1995), p. 2-
414   Rapport: Schoolloopbanen en studierendement in het v.o
M.L.V. Babeliowsky (1995)
415   Rapport: Evaluatieverslag Project Marokkaanse Meisjes in het Voortgezet Onderwijs
M.C. Robijns (1995)
416   Artikel: Curriculum geeft structuur aan eigen-taalonderwijs
M.C. Robijns in: Entree, Projectmanagement Taalbeleid NT2, Vol. nov. (1995)
417   Hoofdstuk: Het bijzondere van meisjes. Onderwijs en jongeren
G. ten Dam, M.L.L. Volman in: Inzichten uit vrouwenstudies: uitdagingen voor beleidmakers. (1995), p. 117-145
418   Hoofdstuk: Continu?teit en verandering
G. ten Dam, M.L.L. Volman in: Vrouwenstudies in de jaren negentig. Een kennismaking vanuit verschillende disciplines. (1995), p. 158-182
419   Hoofdstuk: Verzorging, computers en het schoolplein. Sekse en identiteit in het onderwijs
M.L.L. Volman in: Sekse als pedagogisch motief. Historische en actuele perspectieven op opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening. (1995), p. 83-99
420   Artikel: Feminist research and educational policy
G. ten Dam, M.L.L. Volman in: Journal of Education Policy, Vol. 10 (1995), p. 209-220