The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

401 tot 410 van 2129
1 ... 211 ... 381   391   401   411   421 ... 631 ... 851 ... 1061 ... 1271 ... 1481 ... 1701 ... 1911 ... 2121

401   Hoofdstuk: En wat doe jij? Vragen over maatschappelijke gelaagdheid, hun kwantitatieve karakter en hun politieke belang
W.C. Ultee, J. Dronkers in: Verschuivende ongelijkheid in Nederland: Sociale gelaagdheid en mobiliteit. (1995), p. 1-13
402   Hoofdstuk: Ouders en het onderwijs van hun kinderen
J. Dronkers, P.M. de Graaf in: Verschuivende ongelijkheid in Nederland: Sociale gelaagdheid en mobiliteit. (1995), p. 46-66
403   Hoofdstuk: Herkomst en bestemming, vrijheden en de politiek; een terugblik
J. Dronkers, W.C. Ultee in: Verschuivende ongelijkheid in Nederland: Sociale gelaagdheid en mobiliteit. (1995), p. 303-325
404   Boekredactie: Verschuivende ongelijkheid in Nederland: Sociale gelaagdheid en mobiliteit
J. Dronkers, W.C. Ultee (1995), p. 335
405   Rapport: Apart en Samen; een onderzoek naar de implementatie en effecten van het project Coornhert Exact
E. van Eck (1995)
406   Rapport: Het effect van deelname aan de volwasseneneducatie op de onderwijspositie op 35-jarige leeftijd; een secundaire analyse op het databestand van het Enschede-cohort
E. van Eck (1995)
407   Artikel: Vrouwelijke studenten in Delft kritischer en actiever
E. van Eck in: Didaktief, Vol. nov (1995), p. 34-
408   Rapport: Delfts blauw en rose; studieloopbanen van vrouwelijke en mannelijke studenten aan de TU Delft
E. van Eck, P.N.J. Koopman, M.C. Robijns (1995)
409   Hoofdstuk: Opleiden en leren op de werkplek bij organisatievernieuwing
J.H.A.M. Onstenk in: Studies in branche- en bedrijfsopleidingen. (1995), p. 145-161
410   Hoofdstuk: Het opleiden van laag geschoolde oudere werknemers
J.H.A.M. Onstenk in: Handboek bedrijfsopleidingen. Studenteneditie Gids voor de opleidingspraktijk. (1995), p. 491-511