The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

2111 tot 2120 van 2130
1 ... 211 ... 421 ... 631 ... 851 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1701 ... 1911 ... 2091   2101   2111   2121

2111   Hoofdstuk: De preventieve effecten van een stresshanteringscursus
I. Timmerman, P.M.G. Emmelkamp in: Interveniëren in de determinanten van gezondheid: resultaten van een onderzoeksprogramma (1995), p. 169-186
2112   Hoofdstuk: Ambiguïteit/ambivalentie : een inleiding
S. van der Geest in: Ambivalentie / ambiguïteit : antropologische notities aangeboden aan Klaas Willem van der Veen bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam, 27 oktober 1995 (1995), p. 4-17
2113   Artikel: Allochtone leerlingen kunnen goed mee in Frans, Duits en Engels.
A.J.S. van Gelderen in: Didaktief, Vol. 25 (1995), p. 30-31
2114   Rapport: Allohtone leerlingen in het vreemde-talenonderwijs; conclusies uit interviews en protocolanalyse.
A.J.S. van Gelderen (1995)
2115   Boek: Cocaine Use in Amsterdam II. Initiation and patterns of use after 1986
D.A. Cohen, A.J. Sas (1995), 120 p.
2116   Artikel: HIV/AIDS: A challenge for clinical psychology
M.H. Antoni, P.M.G. Emmelkamp in: Clinical Psychology and Psychotherapy, Vol. 2 (1995), p. 199-202
2117   Artikel: HIV risk behavior among Peace Corps Volunteers
M.C. Beeker, J. Moore, J.S. Harrison, T.R. Eng, L.S. Doll in: AIDS, Vol. 9 (1995), p. 795-800
2118   Artikel: The Somali-Ethiopians : the quest for alternative futures
M.H. Brons, M.R. Doornbos, M.A.R.M. Salih in: Eastern Africa social science research review, Vol. 11 (1995), p. 45-70
2119   Rapport: Zijn literatuurlezers creatieve schrijvers? Een onderzoek naar de relatie tussen literair lezen en creatief schrijven
H. Broekkamp, E.S. Smallegange, T.M. Janssen (1995)
2120   Artikel: Perceived upbringing and its relation to treatment outcome in agoraphobia
E. de Beurs, R. van Dyck, A. Lange, A.J.L.M. Balkom in: Clinical Psychology and Psychotherapy, Vol. 2 (1995), p. 78-85