The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

2101 tot 2110 van 2123
1 ... 211 ... 421 ... 631 ... 841 ... 1061 ... 1271 ... 1481 ... 1691 ... 1901 ... 2081   2091   2101   2111   2121

2101   Hoofdstuk: Stress-management: enige problemen bij het implementeren van de cursus "omgaan met stress"
M. de Jong, P.M.G. Emmelkamp in: Interveniëren in de determinanten van gezondheid : over obstakels en leermomenten (1995), p. 36-46
2102   Hoofdstuk: Obsessive-compulsive disorder: Assessment and treatment
P.M.G. Emmelkamp, P. van Oppen in: 25 years of scientific progress in behavioural and cognitive therapies, Vol. 1 (1995), p. 76-105
2103   Hoofdstuk: Gedragstherapeutische behandeling van angstsstoornissen
P.M.G. Emmelkamp in: Leerboek angststoornissen : een neurobiologische benadering (1995), p. 358-375
2104   Hoofdstuk: De preventieve effecten van een stresshanteringscursus
I. Timmerman, P.M.G. Emmelkamp in: Interveniëren in de determinanten van gezondheid: resultaten van een onderzoeksprogramma (1995), p. 169-186
2105   Hoofdstuk: Ambiguïteit/ambivalentie : een inleiding
S. van der Geest in: Ambivalentie / ambiguïteit : antropologische notities aangeboden aan Klaas Willem van der Veen bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam, 27 oktober 1995 (1995), p. 4-17
2106   Artikel: Allochtone leerlingen kunnen goed mee in Frans, Duits en Engels.
A.J.S. van Gelderen in: Didaktief, Vol. 25 (1995), p. 30-31
2107   Rapport: Allohtone leerlingen in het vreemde-talenonderwijs; conclusies uit interviews en protocolanalyse.
A.J.S. van Gelderen (1995)
2108   Boek: Cocaine Use in Amsterdam II. Initiation and patterns of use after 1986
D.A. Cohen, A.J. Sas (1995), 120 p.
2109   Artikel: HIV/AIDS: A challenge for clinical psychology
M.H. Antoni, P.M.G. Emmelkamp in: Clinical Psychology and Psychotherapy, Vol. 2 (1995), p. 199-202
2110   Artikel: HIV risk behavior among Peace Corps Volunteers
M.C. Beeker, J. Moore, J.S. Harrison, T.R. Eng, L.S. Doll in: AIDS, Vol. 9 (1995), p. 795-800