The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

1691 tot 1700 van 2130
1 ... 211 ... 421 ... 631 ... 851 ... 1061 ... 1271 ... 1491 ... 1671   1681   1691   1701   1711 ... 1911 ... 2121

1691   Hoofdstuk: Condities voor verzelfstandigd openbaar vervoer
F. Le Clercq in: Gedifferentieerd Regionaal Bestuur (1995), p. 31-38
1692   Hoofdstuk: Toekomstperspectief en motivatie van allochtone en autochtone leerlingen
T.T.D. Peetsma, I. Sinkeldam in: Onderwijs en verzorgingsstaat (1995), p. 125-133
1693   Artikel: Uitvallers uit de hoogste klassen van HAVO en VWO
J. Roeleveld, M.F.G. Derriks in: Pedagogische StudiĆ«n, Vol. 72 (1995), p. 437-454
1694   Hoofdstuk: Alternatieve leerarrangementen
M.F.G. Derriks, E. de Kat in: De leerling en zijn zaak (1995)
1695   Rapport: Jeugd & Onderwijs. Nieuws van de programmagroep Basisvorming en Leerlingenzorg, nr. 1
E. Roede, E.C. Mellink (1995)
1696   Rapport: Haalbaarheidsonderzoek Jeugdmonitor 0-25 jaar (werkdocument)
L. van Tilborg, F.S.J. Riemersma (1995)
1697   Artikel: The augmenting-reducing paradigm studied with visually evoked potentials in normal aging
C.J. Kramer, G.A. Kerkhof, W.F. Hofman, M.R. Elton, A. Kok in: Psychophysiology, Vol. 32 (1995), p. S48-
1698   Boekredactie: Ondergedoken geweest - een afgesloten verleden?
B. Evers-Emden, B.J. Flim (1995), p. 160
1699   Artikel: Maatwerkbeleving
J.A. Koopal in: Zeggenschap, Vol. 6 (1995)
1700   Artikel: Mapping Desire
G. Hekma in: Perversions, Vol. 5 (1995), p. 155-158