The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1994

81 tot 90 van 793
1 ... 61   71   81   91   101 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 791

81   Hoofdstuk: An automated Free Response Self Test in the Subject's own environment: First Results with Security Measures and a selected Subject
D.J. Bierman, J.L.F. Gerding in: Proceedings of the P.A. 37th Annual Convention (1994), p. 43-49
82   Hoofdstuk: Geomagnetic Activity and PK on a low and high trial-rate RNG
D.J. Bierman, W.J.M. van Gelderen in: Proceedings of the P.A. 37th Annual Convention (1994), p. 50-56
83   Boekredactie: Proceedings of the P.A. 37th Annual Convention
D.J. Bierman (1994), p. 501
84   Artikel: The therapeutic relationship: A study on the value of the Therapist Client Rating Scale
E. Blaauw, P.M.G. Emmelkamp in: Behavioural and Cognitive Psychotherapy, Vol. 22 (1994), p. 25-35
85   Artikel: Hindostaanse zelforganisaties en etnische identiteit
L.M.H. Bloemberg in: Oso, Vol. 13 (1994), p. 128-136
86   Hoofdstuk: Archaologie des ausgehenden 20 Jahrhunderts: eine historische und eine Gesselschaftliche wissenschaft
J.H.F. Bloemers in: Aspekte Europaischer Bodendenkmalpflege, Materialien zur Bodendenkmalplege im Rheinland (1994), p. 147-152
87   Hoofdstuk: Archaologische Denkmalpflege, Forschungsarchaologie und Kontraktarchaologie in den Niederlanden: ein Blick auf den gegenwartigen Zustand und in die Zukunft.
J.H.F. Bloemers in: Archaologische Denkmalpflege und Grabungsfirmen. Kolloquium im Rahmen der Jahrestagung 1993, 10-13. Mai 1993 (Verband der Landesarchaologen in der Bundesrepubliek Deutschland) (1994), p. 47-55
88   Artikel: De gemeentelijke archeoloog tussen maatschappijgerichte en wetenschappelijke archeologiebeoefening.
J.H.F. Bloemers in: Archeologisch Informatie Cahier, Vol. 7 (1994), p. 25-31
89   Hoofdstuk: Die sozial-okonomische Aspekte der landlichen Besiedlung an Niederrhein und Niedermaas in Germania inferior und das Limesvorfeld von Christi Geburt bis zum 5. Jahrhundert nach Christi
J.H.F. Bloemers in: Landliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau Provinzen des Romischen Reiches (1994), p. 1.123/2.37-1.139/2.5
90   Artikel: Leven met AIDS: een kwalitatieve analyse van gesprekken met patienten met uiteenlopende achtergrond
J.B. de Boer, F.J. van Zuuren, M.A.G. Sprangers in: Psychologie en Maatschappij, Vol. 18 (1994), p. 222-234