The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1994

771 tot 780 van 793
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 751   761   771   781   791

771   Artikel: Mittelalterliche Rinderhornzapfen aus Leiden
L.H. van Wijngaarden-Bakker in: Forschungen und Berichte zur Vor- und Fruhgeschichte in Baden-Wurttemberg, Vol. 53 (1994), p. 421-427
772   Boek: Group performance
H.A.M. Wilke, R.W. Meertens (1994), 230 p.
773   Artikel: Informatieverwerking tijdens slaap: Meer dan waarneming alleen?
O.J. Winter in: Papyrus, Vol. 5 (1994), p. 12-13
774   Hoofdstuk: Communicatie, concessies en macht in onderhandelingen
B. Wisse, C.K.W. de Dreu in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 8 (1994), p. 250-258
775   Artikel: Gedragsstoornissen in ontwikkelingspsychopathologisch perspectief
C.A.M. de Wit, P.P. Goudena, P.J.M. Prins in: Gedragstherapie, Vol. 27 (1994), p. 215-233
776   Artikel: Een ruimtelijke analyse van de krottenwijken van Bangelore, India.
M.J. de Wit, H. Schenk in: Raakvlak (1994), p. 11-14
777   Artikel: Het dilemma van Andriessen
M. Wolsink in: Intermediair, Vol. 30 (1994), p. 11-13
778   Hoofdstuk: Vroeg middeleeuws Noord- Holland in kaart gebracht. Het blad Hollands Noorderkwartier van de archeologische kaart van Nederland 1:100.000
P.J. Woltering, J.C. Besteman, J.F. van Regteren Altena, D.P. Hallewas in: Binnewaeters gewelt; 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier (1994), p. 1-6
779   Artikel: Strategies of social comparison among people with low self-esteem: Self-protection and self-enhancement.
J.V. Wood, M. Giordano-Beech, K.L. Taylor, J.L. Michela, V. Gaus in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 67 (1994), p. 713-731
780   Hoofdstuk: 'Nieuwe' grenskwesties in post-communistisch Europa
H.H. van der Wusten in: Liber amicorum Prof. dr Herman van der Haegen. (1994), p. 741-748