The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1994

711 tot 720 van 793
1 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 691   701   711   721   731 ... 791

711   Hoofdstuk: Sociale Segregatie en functionele samenhang in de regio Amsterdam
J. v.d. Veer in: Ruimte voor regionaal bestuur? Planologische opstellen over bestuurlijke samenwerking in de regio Amsterdam (1994), p. 45-74
712   Hoofdstuk: Verschillen tussen stad en rand; belangentegenstellingen en gemeenschappelijke belangen
J. v.d. Veer in: Ruimte voor de Regio? Verslag van een studiedag (1994), p. 12-15
713   Proefschrift: Nitrous oxide, happy air or hot air. Long-term effects of treatment of anxious child dental patients
J.S.J. Veerkamp (1994), p. 170
714   Artikel: Treating fearful children: Does a parent's view of the child's fear change?
J.S.J. Veerkamp, W.E. van Amerongen, J. Hoogstraten, R.J.M. Gruythuysen in: Journal of Dentistry for Children, Vol. 70 (1994), p. 105-108
715  download 15414 Artikel: Perceiving AIDS-related risks: accuracy as a function of differences in actual risk
F.W. van der Velde, J. van der Pligt, C. Hooijkaas in: Health Psychology, Vol. 13 (1994), p. 25-33
716   Artikel: "Maar wat heeft dat met mij te maken?": Persoonlijke en onpersoonlijke impact van kranteartikelen op risico-oordelen.
A.S. Velthuijsen in: Massacommunicatie, Vol. 23 (1994), p. 214-227
717   Boek: Berlin und Amsterdam: ein Stadtvergleich (Beitrage an der 3. Konferenz Amsterdam-Berlin)
J.C.L. van de Ven, J. van der Weiden (1994), 123 p.
718   Rapport: Heavy metals in poor sandy soils and associated groundwater
J.M. Verstraten, T.J. Heimovaara, L. Hoitinga, A.J. van Wijk (1994)
719   Artikel: Bespreking dissertatie
W.M.M.H. Veugelers in: L en L brief, Vol. oktober (1994), p. 4-5
720   Artikel: Biuitenschools leren
W.M.M.H. Veugelers in: VELON (1994), p. 1-10