The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1994

31 tot 40 van 793
1   11   21   31   41   51 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 471 ... 551 ... 631 ... 711 ... 791

31   Hoofdstuk: Een beetje klasse kan geen kwaad. Beschouwingen bij tien jaar touwtrekken om de culturele taken van de omroep
J.L.H. Bardoel, W. Knulst in: Communicatie en informatie, een stand van zaken (1994), p. 236-265
32   Hoofdstuk: Informatie in Nederland; de aarzelende opkomst van een universeel communicatiepatroon
J.L.H. Bardoel, J. Bierhoff in: Informatie: achtergronden, analyses (1994), p. 9-21
33   Boekredactie: Informatie: achtergronden, analyses
J.L.H. Bardoel, J. Bierhoff (1994), p. 240
34   Hoofdstuk: Media in Nederland; de definitieve teloorgang van het model Holland
J.L.H. Bardoel, J. Bierhoff in: Media: feiten, structuren (1994), p. 9-22
35   Boekredactie: Media: feiten, structuren
J.L.H. Bardoel, J. Bierhoff (1994), p. 254
36   Hoofdstuk: Om Hilversum valt geen hek te plaatsen. De moeizame modernisering van de Nederlandse omroep
J.L.H. Bardoel in: Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994 (1994), p. 338-372
37   Boek: Development and Administration of Prague
M. Barlow, P. Dostal, M. Hampl (1994), 171 p.
38   Hoofdstuk: Introduction
M. Barlow, P. Dostal, M. Hampl in: Territory, Society and Administration: The Czech Republic and the Industrial Region of Liberec. (1994), p. 1-17
39   Boek: Territory, Society and Administration. The Czech Republic and the Industrial Region of Liberec
M. Barlow, P. Dostal, M. Hampl (1994), 230 p.
40   Artikel: Analysis of tutorial interactions
Y.F. Barnard, J.A.C. Rooduijn - Sandberg in: Computers in Human Behavior, Vol. 10 (1994), p. 127-137