The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

71 tot 80 van 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

71   Hoofdstuk: Daghulp als werkveld van de orthopedagoog.
J.M.A. Hermanns in: Orthopedagogische werkvelden in kaart : Nederland. (1993), p. 67-78
72   Hoofdstuk: De jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning; over bereikte doelgroepen, traditionele doelen en nieuwe produkten.
J.M.A. Hermanns in: Hoog bereik.... Doel bereikt? : ouder- en kindzorg tussen wetenschap en praktijk. (1993), p. 17-22
73   Hoofdstuk: Onderwijsvoorrangsbeleid en jonge kinderen.
J.M.A. Hermanns in: Evenwichtig en verjongd : verslag van de studiedag evaluatie OVB in Kasteel Oud-Wassenaar (1993), p. 21-32
74   Hoofdstuk: Over praktische theorieĆ«en en theoretische praktijken.
J.M.A. Hermanns in: Pedologie tussen wetenschap en praktijk. (1993), p. 19-30
75   Hoofdstuk: Constructief pluralisme: diversiteit als bouwsteen van opvoedkundige theorievorming.
G.F. Heyting in: Pedagogiek en pluralisme: Duitse en Nederlandse visies op pluraliteit in de theorie en de praktijk van de opvoeding (1993), p. 96-115
76   Hoofdstuk: Opvoeding bij diversiteit: risico's en gevaren van de moderne pedagogiek
G.F. Heyting in: Opvoeding, democratie en nationalisme (1993), p. 91-98
77   Boekredactie: Pedagogiek en pluralisme: Duitse en Nederlandse visies op pluraliteit in de theorie en de praktijk van de opvoeding
G.F. Heyting, H.E. Tenorth (1993), p. 221
78   Hoofdstuk: Pedagogiek en pluralisme: ter inleiding
G.F. Heyting, H.E. Tenorth in: Pedagogiek en pluralisme: Duitse en Nederlandse visies op pluraliteit in de theorie en de praktijk van de opvoeding (1993), p. 1-17
79   Boekredactie: Current themes in psychological decision research
O. Huber, J. Mumpower, J. van der Pligt, P. Koele (1993), p. 358
80  download 23951 Artikel: Epilogue: some speculations about attachment in the schools
M.H. IJzendoorn, C. de Ruiter in: International journal of educational research, Vol. 19 (1993), p. 597-599