The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

51 tot 60 van 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

51   Hoofdstuk: Verstedelijking in Nederland na 1945
R. van Engelsdorp Gastelaars in: Stedebouw; de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (1993), p. 250-255
52   Hoofdstuk: Verstedelijking in Nederland tussen 1800 en 1940
R. van Engelsdorp Gastelaars in: Stedebouw; de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (1993), p. 174-179
53   Artikel: Pepo therapie in Zuidwest Tanzania: zang en trance en het ontwaken van innerlijke krachten
J.J. Erdtsieck in: Medische antropologie, Vol. 5 (1993), p. 50-62
54   Artikel: Hoe positief is positieve actie?
P.J.M. Essed in: Opzij, Vol. 21 (1993), p. 28-36
55   Artikel: Understanding everyday racism: an interdisciplinary theory
P.J.M. Essed, S. Rice in: Sociological inquiry, Vol. 63 (1993), p. 493-495
56   Artikel: Bevolkingsveranderingen in stadsgewestelijke deelgebieden van Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, 1981-1989
P.C.J. Everaers, R.B. Jobse, S. Musterd in: Statistisch Magazine, Vol. 13 (1993), p. 53-64
57   Hoofdstuk: A Model of Emotion and Emotion Communication
N.H. Frijda, D.C. Moffat in: Proceedings 2nd IEEE International workshop on Robot and Human Communication (1993), p. 29-34
58   Hoofdstuk: Analysis of a computer model of emotions
N.H. Frijda, R.H. Phaf, D. Moffat in: A. Sloman, D. Hogg, G.Prospects for artificial intelligence (1993), p. 219-228
59   Artikel: Appraisal and beyond: The issue of cognitive determinants of emotion
N.H. Frijda in: Cognition and Emotion, Vol. 7 (1993)
60   Boek: De emoties : Een overzicht van onderzoek en theorie
N.H. Frijda (1993)