The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

41 tot 50 van 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

41   Artikel: Verschillen in voorkeur voor conflicthantering tussen leidinggevenden en leidinggevenden ad interim.
C.K.W. de Dreu, J.H. Siero in: Gedrag & Organisatie, Vol. 6 (1993), p. 203-213
42   Boekbespreking: Die mitteralterliche Schuh aus Schleswig Ausgrabung Schild 1971-1975
C. van Driel - Murray in: Helinium, Vol. 33 (1993), p. 154-156 , -
43   Artikel: Biologie-onderwijs en de verbeelding
A.C.M. Dudink in: Montessori Mededelingen, Vol. 17 (1993), p. 30-31
44   Artikel: Hemispheric asymmetries in relapsing-remitting multiple sclerose.
M. Elton, W.F. Schmidt, N. Halekor, A. Kok in: Psychophysiology, Vol. 30 (1993), p. 24-
45   Boekredactie: Angst, Phobien und Zwang : Diagnostik und Behandlung
P.M.G. Emmelkamp, Th. Bouman, A. Scholing (1993)
46   Artikel: Cognitieve therapie bij angst en depressie
P.M.G. Emmelkamp in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 137 (1993), p. 487-489
47   Artikel: Cognitive interventions in behavioral medicine
P.M.G. Emmelkamp, P. van Oppen in: Psychotherapy and Psychosomatics, Vol. 59 (1993), p. 116-130
48   Artikel: Forum: Empirisch gehalte van de functie-analyse
P.M.G. Emmelkamp in: Gedragstherapie, Vol. 26 (1993), p. 211-216
49   Hoofdstuk: Standaard of maatwerk: Therapie-aanbod en clientvariabelen
P.M.G. Emmelkamp in: Recente inzichten in de ontstaanswijze en behandeling van paniek en dwang (1993), p. 40-46
50   Artikel: Technical advances in behavioral psychotherapy of obsessive-compulsive disorders
P.M.G. Emmelkamp in: Psychotherapy and Psychosomatics, Vol. 60 (1993), p. 57-61