The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

21 tot 30 van 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

21   Artikel: Een kwantitatief genetische analyse van individuele verschillen in psychophysiologische tweelingstudies van EEG en ERP-parameters.
D.I. Boomsma, P.C.M. Molenaar, C. van Baal, T. van Beijsterveldt, F. van Rijsdijk in: Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie, Vol. 20 (1993), p. 35-36
22  download 5564 Artikel: Het construeren van populaties bij populariteitsschattingen
W. Bosveld, W. Koomen, J. van der Pligt in: Nederlands tijdschrift voor de psychologie, Vol. 48 (1993), p. 205-212
23   Hoofdstuk: Beslissingsmodellen
W.P. van den Brink in: Beslissen en beoordelen: Besliskunde in de psychologie (1993), p. 68-95
24   Hoofdstuk: Groepsbeslissingen.
W.P. van den Brink in: Beslissen en beoordelen: Besliskunde in de psychologie (1993), p. 251-284
25   Hoofdstuk: Statistisch redeneren.
W.P. van den Brink in: Beslissen en beoordelen: Besliskunde in de psychologie (1993), p. 181-199
26   Rapport: Somaliland : zwei Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung
M.H. Brons (1993)
27   Boek: Stedelijke netwerken: onderzoek 1986-1993
R.A. Bruell, S. Musterd (1993), 100 p.
28   Artikel: Psychophysiological brain research.
C.H.M. Brunia, A.W.K. Gaillard, A. Kok in: Psychophysiology, Vol. 30 (1993), p. 413-
29   Hoofdstuk: Kinderopvang als ruggesteun: opvoedingsondersteuning.
W. van Buggenum, J.M.A. Hermanns in: Kinderopvang als beroep. (1993), p. 217-226
30  download 221041 Proefschrift: Betwiste zelfstandigheid: individualisering, sekse en verzorgingsstaat
M. Bussemaker (1993), p. 347