The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

11 tot 20 van 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

11  download 184888 Boek: De barrière voorbij? Een studie naar arbeidsmarktprojecten ten behoeve van allochtone werkzoekende
H van den Berg, K. Krause, K. van der Veer (1993), 112 p.
12   Artikel: Compliance perceived by Dutch periodontists and hygienists.
M. Berndsen, M.A.J. Eijkman, J. Hoogstraten in: Journal of Clinical Periodontology, Vol. 20 (1993), p. 668-672
13  download 15207 Hoofdstuk: De invloed van persoonlijk belang op de waarneming van covariatie.
M.R. Berndsen, J. van der Pligt, R. Spears in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 7 (1993), p. 213-228
14   Hoofdstuk: Artificial Intelligence as a research tradition.
P.A.A. van den Besselaar, L. Leydesdorff in: Proceedings of the AI-stream of the 35th Annual Conference of the Operational Research Society. York, 14-16 sept. 1993. (1993), p. 57-87
15   Artikel: Factorsubstitutie en technologische ontwikkeling in een evolutionair model.
P.A.A. van den Besselaar, L. Leydesdorff in: Tijdschrift voor informatica en modelbouw, Vol. 2 (1993), p. 5-17
16   Artikel: Research performance in AI and Robotics, an international comparison.
P.A.A. van den Besselaar, L. Leydesdorff in: AI Communications, Vol. 6 (1993), p. 83-91
17   Artikel: Frequency of panic as an outcome measure in agoraphobia research: Latent effects of exposure on panic.
E. de Beurs, A. Lange, P. Koele, R. van Dyck in: Journal of Anxiety Disorders, Vol. 7 (1993), p. 307-319
18   Artikel: Goal Attainment Scaling: An ideosyncratic method to assess treatment effectiveness in agoraphobia.
E. de Beurs, A. Lange, R.W.B. Blonk, P. Koele in: Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, Vol. 15 (1993), p. 357-373
19   Artikel: Seminaire "l agriculture durable au Benin" Amsterdam 9 septembre 1993: Presentation des points saillants des exposes
G. Biaou, P. Ton, L.J. de Haan in: Bulletin West African Farming Systems Research Network, Vol. 7 (1993), p. 18-21
20   Hoofdstuk: Stad en woningmarkt: onderzoeksvelden
P.J. Boelhouwer, R.B. Jobse, S. Musterd, H. van Wegen in: Stad en woningmarkt in een veranderende samenleving : nationale en internationale trends (1993), p. 144-168