The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

181 tot 190 van 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

181   Boek: Oefenboek statistiek : methoden en technieken.
L.W.C. Tavecchio, J. Hoogeweij (1993), 307 p.
182   Boekredactie: Visies op thuisloosheid : theoretische inzichten over antecedenten van thuisloosheid en de praktijk van de hulpverlening.
L.W.C. Tavecchio, J.D. van der Ploeg, J.M.Th.G. Roorda-HonĂ©e (1993), p. 125
183   Boek: Het meten van irrationele cognities met de Irrational Beliefs Inventory (IBI)
I. Timmerman, R. Sanderman, P.C. Koopmans, P.M.G. Emmelkamp (1993)
184   Artikel: Dental treatment of fearful children using nitrous oxide. Part 4: Results after 2 years
J.S.J. Veerkamp, W.E. van Amerongen, RJ.M. Gruythuysen, J. Hoogstraten in: Journal of Dentistry for Children, Vol. 60 (1993), p. 372-376
185   Artikel: Dental treatment of fearful children using nitrous oxide. Part 3: Anxiety during sequential visits.
J.S.J. Veerkamp, W.E. van Amerongen, RJ.M. Gruythuysen, J. Hoogstraten in: Journal of Dentistry for Children, Vol. 60 (1993), p. 175-182
186   Hoofdstuk: Activeer een positieve visie op de eigen mogelijkheden
A.J. Vrugt in: Gids voor Personeelsmanagement (1993), p. 38-41
187   Artikel: De veronderstelde bekwaamheid als voorspeller van studieresultaten.
A.J. Vrugt, J. Hoogstraten, M.P. Langereis in: Tijdschrift voor Onderwijsresearch, Vol. 18 (1993), p. 42-51
188   Hoofdstuk: Individuele verantwoordelijkheid en organisatie-ontwikkeling
A.J. Vrugt, M.J. Schabracq in: Handboek Arbeid en Gezondheid Psychologie (1993), p. 171-185
189   Artikel: Is het gemeenschappelijke kenmerk van stereotypen dat zij moeilijk te veranderen zijn?
A.J. Vrugt in: Massacommunicatie, Vol. 21 (1993), p. 148-151
190   Hoofdstuk: Perceived self-efficacy, perceived learnability of capabilities and academic performance.
A.J. Vrugt, M. Langereis, J. Hoogstraten in: Strategies for increasing access and performance in higher education (1993), p. 131-143